Taggat: Nejlikan

För ett folk i vapen

Våld är inget vi socialister och feminister kan välja bort. Det är en ständigt närvarande del av samhället runtomkring oss. Våldet måste därför demokratiseras, säger Johan Berggren, som för ett teoretiskt resonemang om värnplikten som...

Varför står vi still och stampar på samma fläck?

Det finns en konflikt mellan folkrörelsevänster och avantgardevänster, säger Mats Stålnacke, och argumenterar för att Vänsterpartiet måste bli mer folkligt. Valet 2014 slutade med ett stöd från väljarna på 5,7 procent. En mycket liten uppgång...

Vad bör göras i Umeå för klimatet?

Vänsterpartiet Umeås miljögrupp har träffats och brainstormat kring lokala, nationella och globala klimat- och miljöfrågor. Med utgångspunkt i eko-eko-programmet föreslår pseudonymen One Planet, One People en röd tråd för partiets politik presenterat i en punktlista...

Åternationalisera jordbrukspolitiken

Metoden med genetiskt modifierade/manipulerade grödor – GMO – kan verka tilltalande. Särskilt om det är snabba förändringar av utbudet på växter/grödor i jordbruket som önskas, säger Erik Danielsson. åsikter. GMO är till för att skapa...