• Hem
  • Om Vänsterparti...
sida

Om Vänsterpartiet Umeå

Vänsterpartiet Umeå är den lokala partiföreningen inom Vänsterpartiet. Klicka på underrubrikerna för mer information om våra lokala företrädare.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

 

Kopiera länk