sida

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Jonas Robert Karlberg [sammankallande]
Matilda Norden Fällman
Åsa Bäckström
Lasse Jacobson
Miriam Erixon

Ersättare

Örjan Mikaelsson

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Eva Arvidsson
Agneta Högstadius

Kopiera länk