sida

Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordinarie ledamöter

Jonas Robert Karlberg
Lasse Jacobson
Marina Ejelöv
Tova Andersson

Ersättare

Örjan Mikaelsson

Kontakta valberedningen:
[email protected]

Revisorer

Eva Arvidsson
Ylva Hedqvist Hedlund

Kopiera länk