sida

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet har 11 mandat av 65 i Umeå kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det S som styr i minoritet, och vi är i opposition. Hela mandatfördelningen hittar du här:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d75c1292984ed968000938.html

Vänsterpartiet Umeås kommunfullmäktigeledamöter:

 

 

Ulrika Edman,
gruppledare
Lennart Arvidsson
Åsa Bäckström
(gruppledning)
Jan-Olov Carlsson

(2:e vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige)
Gudrun Nordborg Mattias Sehlstedt
Ellen Söderberg Caroline Täljeblad
Elisabeth Zachrisson

(2:e vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige)

Gudrun Nordborg Mattias Sehlstedt
Ellen Söderberg Caroline Täljeblad
Elisabeth Zachrisson

(gruppledning)
Bore Sköld
(gruppledning)
Abdi Hanad Nasteho Osman Lander
(ersättare)
Lasse Jacobson
(ersättare)
Wilmer Prentius
(ersättare)
Elisabet Forssell
(ersättare)
Daniell Anderson
(ersättare)
Maria Myrstener
(ersättare)

Kontakt:
[email protected]

(gruppledning) Bore Sköld
(gruppledning) Abdi Hanad Nasteho Osman Lander
(ersättare) Lasse Jacobson
(ersättare) Wilmer Prentius
(ersättare) Elisabet Forssell
(ersättare) Daniell Anderson
(ersättare) Maria Myrstener
(ersättare)

Kontakt:
[email protected]

eller
Elisabet Forssell
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post:  [email protected]
Tel: 070-611 7535

Kopiera länk