sida

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet har 11 mandat av 65 i Umeå kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det S som styr i minoritet, och vi är i opposition. Hela mandatfördelningen hittar du här:

https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d75c1292984ed968000938.html

Vänsterpartiet Umeås kommunfullmäktigeledamöter:

 


Mattias Sehlstedt

Åsa Bäckström

Lennart Arvidsson

Gudrun Nordborg

Bore Sköld, gruppledare

Jan-Olov Carlsson
(2:e vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige)

Ellen Ström

Lasse Jacobson

Wilmer Prentius

Daniell Andersson

Johan Stål (ersättare)

Rebecca Sellstedt (ersättare)

Andreas Nuottaniemi (ersättare)

Susanne Yttergren (ersättare)
Joakim Mäki (ersättare) Emma Skog (ersättare)

Kontakt:
[email protected]

eller
Andreas Sellstedt
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post:  [email protected]
Tel: 070-611 75 35

Kopiera länk