Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet har 9 mandat av 65 i Umeå kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det S+MP som styr, och vi är i opposition. Hela mandatfördelningen hittar du här:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d75c1292984ed968000938.html

Vänsterpartiet Umeås kommunfullmäktigeledamöter:

Ulrika Edman,
gruppledare
Lennart Arvidsson
Åsa webbÅsa Bäckström
(gruppledning)
Jan-Olov Carlsson
Gudrun Nordborg Mattias Sehlstedt
(gruppledning)
Elsa Andersson

Hedkvist

Lasse Jacobson
Elisabeth Zachrisson Bore Sköld
(ersättare)
Elisabet Forssell
(ersättare)
Örjan Mikaelsson
(ersättare)
Daniell Anderson
(ersättare)
Susanne
Yttergren
(ersättare)

Kontakt:
[email protected]

eller
Elisabet Forssell
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post:  [email protected]
Tel: 070-611 7535

Kommentera