sida

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet har 11 mandat av 65 i Umeå kommunfullmäktige. Den här mandatperioden är det S som styr i minoritet, och vi är i opposition. Hela mandatfördelningen hittar du här:

https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d75c1292984ed968000938.html

Vänsterpartiet Umeås kommunfullmäktigeledamöter:

 


Ulrika Edman

Lennart Arvidsson

Åsa Bäckström

Jan-Olov Carlsson
(2:e vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige)

Gudrun Nordborg

Mattias Sehlstedt

Ellen Ström

Bore Sköld, gruppledare

Lasse Jacobson

Nasteho Osman Lander

Wilmer Prentius

Daniell Andersson (ersättare)

Johan Stål (ersättare)

Rebecca Sellstedt (ersättare)

Andreas Nuottaniemi (ersättare)

Susanne Yttergren (ersättare)

Kontakt:
[email protected]

eller
Andreas Sellstedt
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post:  [email protected]
Tel: 070-611 75 35

Kopiera länk