sida

Kommunpolitiskt handlingsprogram

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2022-2026

Ladda ner programmet här:

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2022-2026

Detta är Vänsterpartiet Umeås kommunalpolitiska program för perioden 2022–2026. Vi presenterar här den politik vi vill föra under den kommande mandatperioden i Umeå
kommun.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Dessa grundvärderingar genomsyrar all vår politik. Idag spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vilken hudfärg du har och vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet. Vi vill inte att det ska vara så.

För oss är politikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället genom att omfördela makt och resurser samt skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet och ett bra liv. Vi tror på människans och politikens kraft att förändra – samhället förändras genom att vi tillsammans organiserar oss.

Vi vill ha ett jämlikt, solidariskt och hållbart Umeå där alla ska kunna känna hopp inför framtiden.

 

Äldre handlingsprogram:

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018

Skolpolitiskt handlingsprogram 2018-22

Kopiera länk