sida

Kommunpolitiskt handlingsprogram

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Ladda ner programmet här:

Kommunpolitiskt handlingsprogram V Umeå 2018-22

Vänsterpartiets viktigaste fråga i kommunalvalet 2018 är att vi ska satsa på en välfärd att lita på. Skola, vård och omsorg ska hålla en hög kvalitet för alla, inte bara för de som har råd att betala. Av den anledningen är det så viktigt att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg går till företagsvinster. Vår gemensamma välfärd ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen och inte för att gynna aktieägare och riskkapitalister.

Vänsterpartiets långsiktiga vision för Umeå är en fördjupad demokrati, ett socialistiskt och jämlikt samhälle på ekologisk grund. Under mandatperioden har det bildats flera grupper i försök att stärka medborgarnas inflytande över sin stad – Folkinitativet och Förskoleupproret för att nämna två – vilket visar att det finns ett demokratiunderskott i kommunen, där handlingar undanhålls, beslut fattas hastigt bakom stängda dörrar och medborgarnas insyn förhindras.

I kommunvalet den 9 september bidrar varje röst på Vänsterpartiet till en politik för rättvisa och jämställdhet. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett samhälle för alla – inte bara de rikaste!

 

Skolgruppens förslag till skolpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

 

Vänsterpartiets skolpolitiker i Umeå har tagit fram ett förslag till skolpolitiskt handlingsprogram som kommer att tas upp till beslut på medlemsmöte under hösten. Programförslaget beskriver vad vi vill satsa på för att kunna utveckla en ännu bättre förskola och skola i Umeå. Vi vill att unga och vuxna som är nyfikna på vad Vänsterpartiet i Umeå tycker om förskolan och skolan ska kunna ta del av våra tankar och förslag. Vi har valt att göra en fördjupning av utbildningsområdets olika verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Med hjälp av innehållsförteckningen kan du välja att läsa om det område som intresserar just dig.
De statistiska uppgifterna är framför allt tagna från Skolverkets sammanställning för läsåret 2016/2017 och avser verksamhetsåret 2017.
Vi som har utarbetat programmet är Vänsterpartiets ledamöter i För- och grundskolenämnden och Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden, mandatperioden 2014- 2018.

Elisabeth Zachrisson, FGN o GVN
Elisabet Forssell, FGN
Gun Stolt, FGN
Daniell Andersson, GVN
Joakim Mäki, GVN

Förslag till skolpolitiskt handlingsprogram för Umeå 2018-22 kan du lasta ner här: Skolpolitiskt handlingsprogram 2018-22

 

 

Vänsterpartiets kommunpolitiska handlingsprogram för Umeå 2014-2018 kan du lasta ner här: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018

Kopiera länk