sida

Kommungrupp

  • Nedan hittar du en lista över alla Vänsterpartiets förtroendevalda kommunpolitiker i Umeå.
  • Handledning för arbetet i nämnder och styrelser hittar du här.
    Att sitta i en kommunal nämnd

Kontaktuppgifter till våra representanter får du genom att kontakta:
Andreas Sellstedt
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post: [email protected]
Tel: 070 611 7535

Förtroendevalda

NÄMND NAMN
Kommunstyrelsen Bore Sköld, ledamot och gruppledare
  Ellen Ström, ledamot
  Åsa Bäckström, ersättare
  Jan-Olov Carlsson, ersättare
Byggnadsnämnden Maria Olsson, ledamot
  Johan Stål, ersättare
  Kim Åström, ersättare
Fritidsnämnden Lennart Arvidsson, ledamot
  Rebecca Lagerstedt, ersättare
För- och grundskolenämnden Tobias Holmbom, 2:e vice ordförande
  Ellen Kling, ersättare
  Astrid Henriksson, ersättare
Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Lisa Stolt, ledamot
  Daniell Andersson, ersättare
Individ- och familjenämnden Andreas Sellstedt, ledamot
  Liv Zetterberg, ersättare
  Linda Lotare, ersättare
Jämställdhetsutskottet Linda Lotare, ledamot
  Tobias Holmbom, ersättare
Kulturnämnden Thérèse Löfvenius Nilsson, ledamot
  Birgitta Stål, ersättare
  Gunilla Brinck, ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mattias Nilsson, ledamot
  Åsa Bäckström, ersättare
Personalnämnden Lennart Arvidsson, ledamot
  Rebecca Sellstedt, ersättare
Tekniska Nämnden Johan Stål, ledamot
  Ellen Ström, ersättare
Äldrenämnden Åsa Bäckström, 2:e vice ordförande
  Rebecca Sellstedt, ersättare
  Berit Edvardsson, ersättare
Valnämnden Maja Brändström Nyström, ledamot
  Rebecca Lagerstedt, ersättare
Bostaden AB Daniell Andersson, ledamot
  Maria Olsson, ledamot
Umeå Energi Jan-Olov Carlsson, ledamot
Umeå kommunföretag (UKF) Bore Sköld, ledamot
  Ellen Ström, ersättare
Umeå Parkeringsbolag AB (UPAB) Johan Stål, ledamot
Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) Berit Edvardsson, ledamot
INAB (Infrastruktur i Norr AB) Åsa Bäckström, ledamot
Umeå Hamn Åsa Bäckström, ledamot
Dåva Deponi och Avfall AB Örjan Mikaelsson, ledamot
Arboretum Norr, stiftelsen Lisa Bergström, ledamot
  Rebecca Lagerstedt, ersättare
Kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott Åsa Bäckström, ledamot
  Bore Sköld, ersättare
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Bore Sköld, ledamot
  Ellen Ström, ersättare
Kommunstyrelsens Planeringsutskott Ellen Ström, ledamot
  Bore Sköld, ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ellen Ström, ledamot
  Tobias Holmbom, ersättare
Kommunfullmäktiges presidium Jan-Olov Carlsson, 2:e vice ordförande
Kommunrevisionen Eva Arvidsson, ledamot

 

 

Kopiera länk