sida

Kommungrupp

  • Nedan hittar du en lista över alla Vänsterpartiets förtroendevalda kommunpolitiker i Umeå.
  • Handledning för arbetet i nämnder och styrelser hittar du här.
    Att sitta i en kommunal nämnd

Kontaktuppgifter till våra representanter får du genom att kontakta:
Andreas Sellstedt
Politisk sekreterare (V)
Umeå kommun
E-post: [email protected]
Tel: 070 611 7535

Förtroendevalda

NÄMND NAMN
Kommunstyrelsen Bore Sköld, ledamot
  Ellen Ström, ledamot
  Åsa Bäckström, ersättare
  Jan-Olov Carlsson, ersättare
Byggnadsnämnden Mattias Sehlstedt, 2:e vice ordförande
  Maria Olsson, ledamot
  Ellen Ström, ersättare
  Vakant, ersättare
Fritidsnämnden Lennart Arvidsson, ledamot
  Sofia Stolt, ledamot
  Daniell Andersson, ersättare
  Matilda Nordén Fällman, ersättare
För- och grundskolenämnden Tobias Holmbom, 2:e vice ordförande
  Lisa Stolt, ledamot
  Vakant, ersättare
  Andreas Sellstedt, ersättare
Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Mats Lundström, ledamot samt ledamot i AU
  Anahita Ghazinezam, ledamot
  Lisa Stolt, ersättare
  Tobias Holmbom, ersättare
Individ- och familjenämnden Linda Lotare, ledamot
  Andreas Sellstedt, ledamot
  Kenneth Ögren, ersättare
  Liv Zetterberg, ersättare
Jämställdhetsutskottet Ellen Ström, ledamot
  Susanne Yttergren, ersättare
Kulturnämnden Kajsa Danielsson, ledamot
  Wilmer Prentius, ledamot
  Per Adsten, ersättare
  Birgitta Stål, ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mattias Nilsson, ledamot
  Erik Danielsson, ledamot
  Görel Sandström, ersättare
  Åsa Bäckström, ersättare
Personalnämnden Lennart Arvidsson, ledamot
  Rebecca Sellstedt, ersättare
Tekniska Nämnden Lasse Jacobson, ledamot
  Johan Stål, ledamot
  Maria Olsson, ersättare
  Irina Enbuska, ersättare
Äldrenämnden Åsa Bäckström, 2:e vice ordförande
  Rebecca Sellstedt, ledamot
  Bernth Olofsson, ersättare
  Jerker Jansson, ersättare
Valnämnden Örjan Mikaelsson, ledamot
  Maja Brändström, ersättare
Bostaden AB Bore Sköld, ledamot
  Kristina Ahlenius, ledamot
Umeå Energi Jan-Olov Carlsson, ledamot
  Vakant, ledamot
Umeå kommunföretag (UKF) Lennart Arvidsson, ledamot
  Åsa Bäckström, ersättare
Umeå Parkeringsbolag AB (UPAB) Jan-Olov Carlsson, ledamot
Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) Mattias Sehlstedt, ledamot
INAB (Infrastruktur i Norr AB) Åsa Bäckström, ledamot
Dåva Deponi och Avfall AB Örjan Mikaelsson, ledamot
Arboretum Norr, stiftelsen Lisa Bergström, ledamot
  Rebecca Lagerstedt, ersättare
Umeå djurförsöksetiska nämnd Tova Andersson, ledamot
  Lina Jonsson, ersättare
Ombud till Umeå Folkets hus årsmöte Mats Stålnacke, ombud
  Vakant, ombud
  Elsa Andersson Hedkvist, ersättare
  Kenneth Ögren, ersättare
Kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott Åsa Bäckström, ledamot
  Bore Sköld, ersättare
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Bore Sköld, ledamot
  Ellen Ström, ersättare
Kommunstyrelsens Planeringsutskott Ellen Ström, ledamot
  Bore Sköld, ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Lasse Jacobson, ledamot
  Elen Ström, ersättare
Kommunfullmäktiges presidium Jan-Olov Carlsson, 2:e vice ordförande
Kommunrevisionen Eva Arvidsson, ledamot

 

 

Kopiera länk