Vänsterpartiet Umeå nära dig

Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 3 december kl. 18:30

Kallelse: Välkommen till kommunpolitiskt medlemsmöte 3/12 Tid: Måndag 3 december kl. 18:30-20:30 Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2cDagordning: §1 Formalia: Val av mötesordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och fastställande av dagordningen.§2 Val av ersättare till Stiftelsen...

Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 12/11

Kallelse till kommunpolitiskt medlemsmöte 12/11 Tid: Måndag 12 november kl. 18:30-20:30 Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2c DAGORDNING: 1) Formalia: Val av ordförande, sekreterare och justerare, samt fastställande av dagordning 2) Fyllnadsval: Ordinarie ledamot i...