Vänsterpartiet Umeå nära dig

Kommunpolitiskt medlemsmöte 16/1

Tid: 18:30-20:30 Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2c Välkommen till årets första kommunpolitiska medlemsmöte! På tapeten står bl.a. Umeå kommuns investeringsplan för de kommande åren. Väl mött!

Förhandla med V om ni värnar välfärden

PRESSMEDDELANDE 2016-12-21 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade idag beslut om budgeten för 2017. Socialdemokraterna gick fram med ett minoritetsförslag, likaså gjorde den samlade Alliansen. Vänsterpartiet yrkade avslag till förmån för sitt eget förslag till rambudget för...