Nyhet

Kongressmöte och val av ombud till distriktsårskonferens

När: 15 februari
Tid: 13:00
Plats: Partilokalen, Nydalavägen 2c

Det här mötet behandlar ärenden inför kongressen och val av ombud till distriktsårskonferensen. Vi träffas också för att besluta om motioner och nomineringar som Umeå partiförening ska ställa sig bakom.
För att föreslå personer till partistyrelse, partiordförande, programkommissionen (de som skriver nya förslag till Vänsterpartiets politiska program), valberedning, och revisorer kan du som medlem nominera. Nomineringar ska skickas till valberedningen: [email protected]. Valberedningen kommer inte att lägga några förslag, utan endast sammanställa och presentera inkomna nomineringar. Det går även att nominera på själva mötet.
Motioner som vi ska besluta om är delvis sådana som vi gemensamt skrivit den 6 februari under workshopen, samt andra motioner som andra partiföreningar eller medlemmar redan har skrivit. Dessa finns att läsa i förväg på hemsidan och läggs upp löpande: http://umea.vansterpartiet.se/kongressmotioner-2020  Motionerna ska senast vara inskickade den 9 februari till umea@vansterpartiet.se

Den 21-22 mars håller Vänsterpartiet Västerbotten distriktsårskonferens (dåk) på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Under lördagen hålls själva distriktsårskonferensen (dåken), där bland annat Jonas Sjöstedt kommer delta och rapportera från partistyrelsen och söndagen är en utbildningsdag då vi diskuterar aktuella region- och kommunalpolitiska frågor.  Vänsterpartiet Umeå ska välja 25 ombud och ett antal ersättare, vill du åka som ombud eller ersättare. Nominera dig själv eller en kamrat, glöm inte att tillfråga den du vill nominera innan du skickar in din nominering till  [email protected] senast den 11 februari.

Rösträtt har du som är medlem i Vänsterpartiet Umeå, men andra medlemmar är såklart varmt välkomna att delta på mötet, välkomna!

Kopiera länk