Evenemang

Däm igen ett dike – för klimatets skull!

Söndag 18 november kommer Vänsterpartiet Umeås miljögrupp att dämma igen ett skogsdike för att få ner utsläppet av växthusgaser. Alla välkomnas att följa med!

De svenska skogarna hyser olika våtmarker, sumpskogar och myrar. En del av dessa har dikats ut för att öka skogsproduktionen. Enligt en rapport från Jordbruksverket uppgår utsläppen av växthusgaser från skogsdikade marker till ca 5,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar ungefär 10 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. En effektiv metod att direkt minska utsläppen och mildra klimatpåverkan, är att dämma igen skogsdiken.

–          Med enkla medel och några timmars kroppsarbete kan vi minska utsläppen av växthusgaser med åtskilliga ton koldioxidekvivalenter, säger Elena Martinez, miljöaktivist och styrelsemedlem i Vänsterpartiet Umeå. – En jordspade, en bit presenning, en såg för att fälla några träd, är allt som behövs. Vi vill gärna bjuda med alla som vill hjälpa till att komma och se hur man kan bidra, säger Elena Martinez.

Söndag 18/11 klockan 11 ska några personer engagerade i Vänsterpartiets miljöcirkel i Umeå arbeta med detta, alltså dämma igen ett skogsdike, vilket direkt bidrar till minskad mänsklig klimatpåverkan. Detta kommer att äga rum nära Gångsmyrbäcken, ca 4,5 mil norr om Umeå, på en privat skogsfastighet tillhörande Stig-Olof Holm, lektor i ekologi på Umeå universitet och en av miljöcirkelns medlemmar.

Kontakt:

Elena Martinez (V)

Styrelseledamot Vänsterpartiet Umeå

Tel: 072-7136 554

E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Jacobson och Elena Martinez från miljögruppen.

 

Mer information:

Grävpatrullen kommer!

Utrustade med stövlar, såg och spadar ger vi oss ut i skogen och gräver igen diken för att minska skadliga utsläpp till atmosfären. Detta är ett enkelt men okänt knep för att motverka klimatförändringarna som människan gjort sig skyldig till.

Nu på söndag 18 nov kl 11 åker vi till en markägare i Gångsmyrbäcken 4-5 mil norr om Umeå, men vi erbjuder även våra tjänster till andra skogsägare som vill vara med och rädda världen!

Vi måste skynda oss innan tjälen går i jorden, likt resten av världen måste skynda sig att stoppa de ödesdigra klimatförändringarna. Enligt senaste IPCC-rapporten behöver vi inte bara minska utsläppen av växthusgaser drastiskt, utan också fånga in koldioxid vi redan släppt ut för att ha en liten chans att uppnå 1 och 1/2 gradersmålet.

Utdikning av myrmarker har skett i Sverige sedan 30-40-talen för att man ville ha skog där istället. Skog som senare kunde avverkas och säljas. Priset för detta blev enligt Jordbruksverket utsläpp av c:a 5.9 miljoner ton koldioxidekvivalenter/år. Det motsvarar ungefär 10 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om man då dämmer igen dikena kan man på en kort stund minska utsläppen av växthusgaser med åtskilliga ton!

Hur kan det vara möjligt?

Vid utdikning av våtmarker kommer syre ner i marken och når torven bildar växthusgaser. Med kol blir det koldioxid och syret som når kvävet i torven bildar kväveoxider.

Så även om träden växer bättre och fortare på den förra myrmarken och binder koldioxid är det inte tillräckligt för att kompensera för förlusten av den växthusgaser som frigjorts.

 

Det här initiativet kommer från deltagarna i studiecirkeln ”Klimatpolitik, Miljöpolitik, Vänsterpolitik” som arrangeras av ABF och Vänsterpartiet i Umeå. Cirkeln är dock öppen för alla, inte bara vänsterpartister.

 

Med vänlig hälsning

Studiecirkelns deltagare genom

Ulrika Karlsson

 

Kontakt: Ulrika Karlsson 073-076 80 41

                Mattias Nilsson 073-803 78 88

                Stig-Olof Holm  070-359 44 81 (för faktaupplysningar och vägbeskrivning till Gångsmyrbäcken)

 

 

 

Miljörörelsen växer för övrigt i Umeå:

Fältbiologerna startar ny avdelning, kontakt Emmy Wahlström: 073-804 82 24

Grön Ungdom startade i mars, kontakt: Karla Escobar 076-712 34 06

 

Klimatsverige, Fridays for future, Backa Greta:

står varje fredag utanför Stadshuset 11-14

och varje lördag vid Umeå Centrum 11-14

kontakt: Jens Rundberg 070-2927599

 

 

 

 

Kopiera länk