Evenemang

Kommunpolitiskt medlemsmöte måndag 12/11

Kallelse till kommunpolitiskt medlemsmöte 12/11
Tid: Måndag 12 november kl. 18:30-20:30
Plats: Partilokalen på Berghem, Nydalavägen 2c

DAGORDNING:

1) Formalia: Val av ordförande, sekreterare och justerare, samt fastställande av dagordning

2) Fyllnadsval: Ordinarie ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillika Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott. (Då den som valdes har avsagt sig uppdraget behöver vi välja en ny ledamot till GVN och GVN AU. Nomineringar skickas till [email protected], senast kl. 17 12/11.)

3) Inför Kommunstyrelsens sammanträde 13/11
Vi går igenom de viktigaste punkterna på dagordningen för KS.

Alla handlingar hittar du som vanligt här:
http://umea.vansterpartiet.se/kommunpolitik/kommunpolitiska-medlemsmoten/

4) Övriga frågor

Väl mött!

Kopiera länk