Pressmeddelanden

Äntligen ett rött Umeå – vi avskaffar LOV!

Pressmeddelande:
Vänsterpartiet vill få bort vinsterna i välfärden. Med en stärkt röd majoritet i Umeå tar vi nu ett gemensamt första steg i den riktningen. Lagen om valfrihet (LOV) infördes i Umeå kommun år 2005 inom den kommunal hemtjänsten. Vänsterpartiet har länge velat avveckla detta system till förmån för verklig valfrihet, det vill säga att individen kan välja utifrån verksamhetens innehåll, inte utifrån vem som bäst kan marknadsföra sitt varumärke.

–          Fri etablering av vinstdrivande företag är ett dåligt sätt att organisera den nära personliga omsorgen, säger Ulrika Edman, gruppledare V. – Skattemedlen ska gå till välfärden, inte till att jaga marknadsandelar på människor i utsatt läge, säger Ulrika Edman.

–          Alla skattepengar ska gå till att utveckla välfärden, med fokus på ökad verklig valfrihet för den enskilde, säger Åsa Bäckström, tillträdande 2:e vice ordförande i Äldrenämnden. – Vi har inte råd att subventionera företagsamhet då det leder till merkostnader för kommunen och ökad miljöbelastning, säger Åsa Bäckström.

Kontakt:

Åsa Bäckström (V), Ledamot i Äldrenämnden/tillträdande 2:e vice ordförande i ÄN
Tel: 070 – 202 95 12

Ulrika Edman, Gruppledare för (V) och ledamot i Individ- och familjenämnden
Tel: 073 – 843 01 07

Kopiera länk