Nyhet

(V)allöfte: 50 öre till skolan – skattehöjning öronmärks till skolsatsningar

PRESSMEDDELANDE 2018-08-10

Vänsterpartiet Umeå lanserar nu vårt största politiska förslag i valrörelsen. En satsning på 142 miljoner
årligen på skolsatsningar i Umeå kommun. Skolsatsningar för att: bygga bort förskolebristen, nå förskolans
15-barnsmål och förbättra kvalitén och personalens arbetsmiljö. För oss hänger ord och handling ihop, och en rejäl satsning kräver resurser.

– Den enda utmärkelse Umeå kommun ska jaga är en förskola, skola och fritids i världsklass. Därför öronmärker vi en skattehöjning på 50 öre till skolsatsningar, säger Ulrika Edman, gruppledare (V). – Om inte regeringen börjar jaga skattesmitare och beskatta de rika så är det vår samlade bedömning att en skattehöjning är helt nödvändig. Umeå ska växa utan storstadsproblem, och skolan är grunden för det.

– Samverkan och tidiga insatser efter devisen ”ju tidigare desto bättre” är den överlägset bästa metoden för
att alla barn ska kunna lyckas i skolan. Förskolan utvecklar och gör barnen bättre rustade att klara skolan och senare högre utbildning, Skolans kompensatoriska uppdrag är en unik möjlighet att utjämna klasskillnader.
Den möjligheten måste vi ta! säger Elisabeth Zachrisson, skolpolitiker (V).

 

Kontakt:

Ulrika Edman
Gruppledare (V)
Tel: 073-843 0107

Elisabeth Zachrisson
Kommunfullmäktige/skolpolitiker (V)
Tel: 070-576 1761

Kopiera länk