Varför vill S sälja Scharinska?

Den frågan ställer Bore Sköld (V) i en interpellation till Hans Lindberg på kommande kommunfullmäktige 27/3. Alla våra interpellationer, motioner och frågor i kommunfullmäktige hittar du här: http://umea.vansterpartiet.se/kommunpolitik/motioner-interpellationer-och-fragor/

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

2017-03-16

Varför vill S sälja Scharinska?

I VK (8/3-17) kan vi läsa att Scharinska villan enligt mäklaren Jonas Bergh kommer att bli såld väldigt snart. Oavsett vem som blir köpare så innebär försäljningen att makten över ytterligare en central del av vår stad flyttas från oss Umeåbor, till en privatperson. Det framgår även av artikeln att kommande hyresgäst får ”göra mer än man tror där”. Den information kommunen tidigare gett till Scharinskas hyresgäst har varit helt annorlunda. ”Inte en enda spik får slås in någonstans”, ”ingenting får göras om”, och ”ingen musik, dans eller liknande får förekomma” är exempel på de krav som kommunen som hyresvärd tidigare har ställt på sin hyresgäst. Det ledde till att Umeå studentkår tvingades säga upp avtalet efter 50 år som hyresgäst. När Bostaden nu senast var aktuell som köpare var det såklart viktigt att veta vad kåken kunde användas till. Svaret från kommunen var då samma som tidigare, men nu när villan ska ut till försäljning, då är det helt plötsligt andra spelregler.

Umeå kommun har beslutat att fastigheter där man inte själv har verksamhet ska säljas, men det står också att fastighetsförsäljningar alltid måste ha ett klart syfte. Man måste således ”veta anledningen till ett kommunalt ägande men också vid en fastighetsförsäljning klart definiera varför kommunen säljer och vad man vill åstadkomma med de försäljningsintäkter som då uppstår” (Lokalförsörjningsdirektivet). Det finns mycket verksamhet i kommunens intresse som skulle passa i Scharinska villan. Kulturnämnden fattade exempelvis ett beslut för snart ett år sedan där de önskar möjliggöra kulturverksamhet i där. Det går inte att förneka att Scharinska har ett stort symboliskt värde för Umeå som stad, tillräckligt stort för att Kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare fattade beslut att restaurera huset för nära 20 miljoner kronor och behålla det i sin ägo. Detta skedde efter massiva påtryckningar från en folkrörelse inklusive ett hundratal kulturutövare från hela landet. Det sistnämnda torde vara tillräckligt påvisa det enorma värde som Scharinska har hos befolkningen i Umeå. Det gör ont att se hur vi som kommun lättvindigt förkastar en för medborgarna så viktig bit av Umeå:

  • Hur kommer det sig att kraven på vilken verksamhet som får bedrivas i Scharinska är helt annorlunda nu när villan ska säljas, mot tidigare?
  • Hur motiverar ni Socialdemokrater utförsäljningen av denna symbolbyggnad trots att både kommunens egna verksamheter (Bostaden och Kulturnämnden) tydligt indikerat att de vill behålla Scharinska i kommunal ägo? Med andra ord, hur motiverar ni syftet med försäljningen, i enlighet med Lokalförsörjningsdirektivet?
  • Ser du som kommunalråd inget värde i en för medborgarna så viktig del av Umeå, ser du ingen poäng i att bevara Scharinska?

 

Bore Sköld

Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: