Debattartiklar

SD vill göra den fria kulturen till propaganda

SD vill göra den fria kulturen till nationalistisk propaganda. Det skriver Caroline Täljeblad (V) samma dag som SD besöker Väven i Umeå.
Publicerad i Folkbladet 170216
http://www.folkbladet.nu/1786596/sd-vill-gora-den-fria-kulturen-till-propaganda

För oss i Vänsterpartiet utgör kulturen ett viktigt kitt som håller ihop oss som samhälle och stärker oss som individer. Kulturen är central för vårt samhällsbygge och ska erbjuda umeborna både fantastiska upplevelser men också möjligheten att själv skapa och att bilda sig inom olika konstformer. Det skapar glädje, känslor och lyfter upp viktiga frågor om vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. En bra kulturpolitik är en politik som stärker vår demokrati och inkluderar alla.

Kulturområdet är extra viktigt i dagens Sverige. På samma sätt som det är viktigt för att utveckla vår demokrati och att sprida de progressiva och humanistiska värderingar som vi som land ofta förknippas med, så kommer mörka krafter alltid att vilja använda kulturen till att berätta sin egen berättelse om vad som är ”rätt” kultur och vilka som är del av den.

I länder som Ungern och Polen ser vi hur extremhögern kidnappar kulturfältet för att stöpa om sina invånare och deras värderingar, för att passa bättre in i deras världssyn. Så fort man fått makten över kulturområdet, börjar man avskeda ledare för kulturinstitutioner och för statliga public serviceföretag. Det blir viktigt att ”rätt” personer med ”rätt” värderingar bedriver ”rätt” sorts kultur.

På samma sätt ser vi hur Sverigedemokraterna flyttar fram positionerna inom kulturfältet. Flera förslag syftar till att strypa medlen till ”icke-svensk” kultur som hiphop och olika kulturföreningar som de anser bedriva osvensk kultur. De vill inskränka verksamheten hos kvinnoorganisationer, som ses som ett hot mot deras patriarkala världsbild. De planerar också ett hårt slag mot den svenska folkbildningen, som ska skäras ned till oigenkännlighet. Man vill helt enkelt styra folkbildningen till en viss inriktning, vilket ju strider emot hela folkbildningsidén och dess uppdrag som demokratisk kraft.

När Moderaterna öppnar upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna på kulturområdet är det dags att agera. Dessa två högerpartier har mycket mer gemensamt än att vilja sänka priset på biobiljetter. Var kommer Moderaterna att sätta gränsen i jakten på skattesänkningar, lönesänkningar och vinster i välfärden – kommer de att offra kulturen?

Detta utspel visar inte bara på vad Moderaterna är beredda att göra för att komma till makten, utan visar också på en oförståelse för kultur och dess värde. Den fria kulturen är en garant för ett demokratiskt samhälle och kritiska medborgare.

Ett samhälle som i stället kväver sina kritiker och där medborgarnas värderingar tvingas till likriktning, tappar sin motståndskraft. Vi förlorar vår möjlighet att kräva förändring.

Vänsterpartiet står så långt ifrån Sverigedemokraternas kulturpolitik man kan komma. Där vi menar att kulturen ska vara fri och jämlik och driva på utvecklingen i samhället så menar Sverigedemokraterna att den ska definieras i nationalistiska termer och begränsas om den inte passar deras definition.

Vi i Vänsterpartiet menar att kulturen ska granska makten. När politiska partier vill sätta ramar för kulturen, måste vi reagera och inse att de har en egen politisk agenda.

En kultur vars innehåll styrs av politiker är propaganda och inte en fri kraft i samhället.

Caroline Täljeblad (V)
Ledamot i kulturnämnden Umeå 

 

Kopiera länk