Förhandla med V om ni värnar välfärden

PRESSMEDDELANDE
2016-12-21

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade idag beslut om budgeten för 2017. Socialdemokraterna gick fram med ett minoritetsförslag, likaså gjorde den samlade Alliansen. Vänsterpartiet yrkade avslag till förmån för sitt eget förslag till rambudget för 2017, vilket innebar att S hade svårigheter att få igenom sitt korrigerade budgetförslag. Efter votering gick S förslag igenom med 5 mot 4 röster, och de 2 vänsterpartisterna avstod.

– I Vänsterpartiets budgetförslag till fullmäktige föreslog vi en utökad ram till GVN med kompensation för de faktiska löneökningarna. Nu får det vara slut med att lärarna ska springa fortare för mindre pengar, säger Susanne Yttergren (V), Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Om Socialdemokraterna vill vara säkra på att få igenom vänsterpolitik så är de välkomna att förhandla med oss. Vänsterpartiet värnar alltid välfärden och vill man göra upp med V lägger vi frågor på förhandlingsbordet som syftar till att stärka resurser till våra barn och unga, säger Ulrika Edman, gruppledare för V.
– S styr idag med Alliansens stöd utifrån en valteknisk allians som syftade till att utestänga V från inflytande. Då är det upp till S och Alliansen att förklara för umeborna varför ni inte också gör upp om politikens innehåll eller hittar en annan majoritet, säger Ulrika Edman.

– Både Gymnasiet och Komvux har många utmaningar och Vänsterpartiet har förslag för det. Vi är ingen obligatorisk stödtrupp som S kan ta till när Alliansen har ett sämre förslag, säger Daniell Anderson, ledamot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V).
Kontakt:
Susanne Yttergren (V)
E-post: [email protected]
Tel: 070-650 8567

Daniell Anderson, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden(V)
E-post: [email protected]
Tel: 076-821 79 41

Ulrika Edman, gruppledare (V)
E-post: [email protected]
Tel: 073-843 01 07

Daniell Andersson, ledamot för V i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: