Pressmeddelanden

V värnar välfärden

PRESSMEDDELANDE
2016-12-06

Idag på kommunstyrelsens sammanträde har Vänsterpartiet röstat för att värna välfärdsnämnderna från besparingar.

– V är tveksamma till om S/MP:s ändringsbudget går att verkställa under 2017. Om kommunövergripande effektiviseringar inte kan generera de besparingar som S räknar med, så innebär det ytterligare stora nedskärningar i skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten.  Därför vill vi undanta dessa nämnder från ramsänkningar, då utmaningarna med ett växande antal barn, unga och äldre redan är stora, säger Mattias Sehlstedt, ersättare ksau/budgetberedningen (V).

Som enda parti finansierade V fullt ut välfärdsnämndernas kostnader för löneökningar i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige i juni, vilket varken Alliansen eller S/MP gjorde. I den beslutade junibudgeten saknades 15 mkr i löneökningar (IFN 4,1 mkr + FGN 4,2 mkr + ÄN 4,6 mkr + GVN 2,1 mkr), vilket innebär att nämnderna redan har fått besparingskrav inför 2017. I det ändringsbudgetförslag som V i dag lägger som motförslag till S/MP, bibehålls kompensationen för löneökningar till välfärdsnämnderna. V:s förslag innebär m.a.o. en ramökning jämfört med dagsläget, att jämföra med majoritetens nedskärningar på välfärdsnämnderna.

Under många år har V föreslagit effektiviseringar på kommunens överbyggnad för att få en kommunorganisation där fokus ligger på medborgaren och den samlade kommunnyttan. Denna omstrukturering borde ha gjorts i samband med införandet av den nya organisationen för flera år sedan. Då de föreslagna effektiviseringarna ska göras på kommungemensamma/kommunövergripande kostnader anser V att effektiviseringskraven huvudsakligen bör ligga på Kommunstyrelsen.

– Vi föreslår att sänka Kommunstyrelsens budgetram med 45 miljoner, istället för att som S/MP lägga besparingarna på nämnderna, säger Ulrika Edman.

Kontakt:
Ulrika Edman, Gruppledare (V)
E-post: [email protected]
Tel: 073-843 0107

Mattias Sehlstedt (V), Gruppledning
E-post: [email protected]
Tel: 072-232 46 19

Läs Vänsterpartiets budgetförslag här:

161205-v-rambudget-2017

ulrika-och-mattias
Kopiera länk