Rösta JA i folkomröstningen för vård på lika villkor!

Den 8 september 2013 hålls folkomröstningen i Västerbotten om de hårt kritiserade neddragningarna på vården i inlandet. Om du röstar Ja betyder det att du röstar för att Dorotea sjukstuga ska få tillbaka sina vårdplatser och att Åsele får tillbaka sin ambulans. Det vore en viktig seger för oss som vill se en bra akutvård i inlandet. Men striden om sjukvården i inlandet är förstås mycket större än så.

Servicen på Sveriges landsbygd har utarmats under lång tid och just nu går det fort. Affärer läggs ner, polisen lyser med sin frånvaro, det är svårt att tanka bilen när macken inte längre är kvar. Samhällsfunktion efter samhällsfunktion försvinner, men det behöver inte vara så. Det är möjligt att genomföra satsningar på småföretag och på gröna näringar som skulle ge arbetstillfällen även på landsbygden.

Det är möjligt att garantera likvärdig samhällsservice över hela landet. De rikedomar som våra skogar, vattenkraft och gruvor skapar skulle kunna återföras och användas för att utveckla Västerbotten. Men det kräver en politik som styr och omfördelar, som gör det som en avreglerad marknad inte klarar av. Den ogenomtänkta privatiseringspolitik som regeringen står för drar resurser till större städer kan röstas bort.

I Västerbotten kommer vi den 8 september att folkomrösta om vården. Att rösta Ja den 8e är att säga att det är nog med neddragningar av samhällsservice i inlandet. Vi vill ha lika möjligheter att bo i olika delar av vårt land. På så vis har folkomröstningens utgång i länet nationell betydelse.

Ett Ja i Västerbotten kommer att stärka andra som arbetar för möjligheter att bo och leva i hela landet. Doroteauppropet har gjort ett viktigt arbete med att samla in namn och väcka debatt. Det är gott exempel på att vi inte accepterar en långsam utarmning av vår landsända. Det kan bli ett exempel som inspirerar fler liknande rörelser runt om i Sverige.

Vänsterpartiet vill utveckla vården i länet, inte avveckla den. Vi lämnade samarbetet med S och Mp i landstinget hösten 2011 när vi inte kunde stoppa besparingarna på inlandssjukvården. Sedan dess har vi konsekvent arbetat för att besluten kring inlandssjukvården ska ändras och för att sjukvården i vårt län ska få mer resurser. En Ja-röst den 8e är också att sätt att visa landstingsledningen i länet, bestående av S och MP, att de måste bli bättre på att lyssna på länets invånare. Det vore en nyttig påminnelse om att politiken är till för medborgarna, inte tvärtom.

I Västerbotten ska man kunna känna sig trygg med att man får den vård man behöver i länets alla kommuner. För många enskilda som vill bo kvar eller satsa på ett nytt företag så är tillgången till vård viktig. För att det ska vara möjligt är vi i Västerpartiet övertygade om att det behövs mer pengar och personal till sjukvården. Om regeringen inte är beredd att ta sitt ansvar och satsa på sjukvård i stället för till exempel jobbskatteavdrag, så är vi beredda att för vårdens skull höja landstingsskatten här i Västerbotten.

Även om S och MP leder landstinget och har tagit de dåliga beslutet om vården i Dorotea och Åsele så har regeringen ett stort medansvar. Det är den borgerliga regeringen som har urholkat värdet av statsbidragen till landsting och kommuner. I klartext innebär det ständiga krav på besparingar. Det är den borgerliga privatiseringspolitiken som tvingar alla länets skattebetalare att betala för privata vårdcentraler som drivs med vinstintresse i Umeå samtidigt som vården i andra delar av länet skärs ner. För de borgerliga partierna är det viktigare att låta privata vinstdrivna företag ta del av våra skattepengar än att ge likvärdig vård i hela landet.

Därför bedriver inte Vänsterpartiet någon gemensam valkampanj med borgerliga partier för ett Ja i folkomröstningen. Vi kommer under valkampanjen istället visa att vänsterpolitik med mer resurser till vården och mindre privatiseringar är alternativet till dagens politik.

Det är i dagarna 10 år sedan Sverige röstade nej till medlemskap i EMU. I Västerbotten var engagemanget stort och vi var ett av de län som hade störst nej-flertal. Därmed var det vi som såg till att vi slipper medlemskap i en valutaunion som innebär en allt svårare situation för vanliga människor i medlemsländerna.

Vänsterpartiet gjorde avgörande insatser för att vinna den gången. I Västerbotten har vi alltså vunnit folkomröstningar förut.

Vi gör det gärna igen! Inför folkomröstningen kommer vi att vara ute och möta folk och anordna valmöten över hela länet.

Det är viktigt med solidaritet i vårt län och därför viktigt att människor från länets alla delar röstar. Även den som bor vid kusten bör stödja en fungerande vård i hela länet. Vi behöver varandra och den solidaritet som fördelar vården dit behoven är störst. Ta tillvara din rätt att påverka vården i vårt län.

Gå och rösta den 8 september, och rösta ja för vård på lika villkor, i hela länet.

Jonas Sjöstedt
Maria Grip

Publicerat i VästerbottensKuriren 16 augusti 2013

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: