Umeås luftmiljö kräver fler kraftfulla åtgärder

En Miljözon ska införas i Umeå från 1 april 2014. Det beslutade kommunfullmäktige 25/3. Det är ett mycket nödvändigt och efterlängtat beslut som vi i Tekniska Nämnden jobbat hårt för att få igenom. Miljözonen innebär att bussar och lastbilar som kör på diesel och väger över 3,5 ton måste följa Trafikförordningens fordonstekniska bestämmelser om miljözon.  Ända sedan 1995 har Umeåpolitiker kämpat om att införa Miljözon. Anledningen är att vi måste bli av med den extremt dåliga luft som vi har i centrala Umeå. Den beror på lastbils-, buss och biltrafiken, vårt klimat och läget i en dalgång, och vi har ofta högre halter av skadliga ämnen än luften i Stockholm. Kvävedioxid, kväveoxider och partiklar från motortrafiken är farliga för vår hälsa och drabbar särskilt barn och andra med känsliga lungor.

Beslutet om Miljözon är därför mycket välkommet, men det räcker inte. För att Umeå ska uppnå EU:s miljökvalitetsnorm och förhindra att våra barn och andra tar skada av vår dåliga luft måste fler åtgärder till. Utvecklingen mot en snabbare miljö- och klimatanpassning måste drivas på. Tekniska nämnden har därför tagit beslut som innebär att kommunen ska fasa ut bensin- och dieselbilarna ur den egna miljöbilpoolen, till förmån för elbilar, hybrider och gasbilar. Beslutet ligger helt i linje med kommunens ”Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå”.  Vi ska även minska den egna fordonsparken, bl.a. genom bättre samnyttjande, bilpool , cykelpool och kollektivtrafikkort. Kommunstyrelsens Personalutskott har fattat tydliga beslut om att resepolicyn för alla anställda måste efterlevas bättre, så att resandet i egen bil minskar rejält och att man därmed vid behov använder bilar i tjänsten som uppfyller högt ställda miljökrav. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och arbetar aktivt tillsammans för att dessa beslut ska kunna genomföras!

Umeå kommun riskerar förutom Umebornas hälsa att drabbas av böter på åtskilliga miljoner om vi inte uppfyller kraven på att minska kvävedioxiderna i Umeå. Beslutet omBeslutet om miljözon som KF tog förra veckan var ett viktigt beslut i denna riktning. Nu måste vi målmedvetet arbeta vidare för att klara miljömålen och vår hälsa!

Lasse Jacobson (V)
Ordförande i Tekniska Nämnden
2:e vice ordförande i Personalutskottet

Publicerades i VästerbottensKuriren 9 april 2013

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: