Vänstern i fullmäktige, januari 2010

Årets första kommunfullmäktige var mångsidigt, med bra diskussioner på miljöområdet, men även engagerande frågor i skol- och samhällsplaneringsfrågor. Bland annat behandlades en motion från Vänsterpartiet om småskalig elproduktion.

Det förs en diskussion om att en eller flera svenska kommuner ska bli pilotkommuner för spårtaxitrafik, varav Umeå är en kandidat. Rättvisepartiet hade skrivit en interpellation till dagens fullmäktige för att förhöra sig om läget med dessa planer. Vänsterpartiet argumenterade för spårtaxiprojektet och uppmanade kommunen att vara framåtsyftande och aktiv.

Under 2007 antog kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet om att kommunen ska bli en Fair Trade City. Centerpartiet frågade i dagens fullmäktige vad som hänt med frågan sedan motionen antogs. Lennart Holmlund menade att det var svårt att få med näringslivet i arbetet.

De borgerliga partierna hade lämnat en motion om att Umeå skulle bli en ort som får möjlighet att erbjuda utbildning för högpresterande elever. Vänsterpartiet menade att det inte är alldeles enkelt att tala om högpresterande elever. Begreppet kan låta harmlöst, men är inte rakt av jämförbart med annan begåvning. Det bär på en annan tyngd och bekräftar ofta falskt vem som bär på en begåvning, vilket blir en självuppfyllande profetia. Det finns nämligen många elever som har en stor förmåga och intelligens – problemet är att de inte tror på det själva. Om man ska jobba för något i skolan så är det att lyfta fram den begåvningsreserv som finns, istället för att återskapa och legitimera den över- och underordning som finns i samhället.

Kommunfullmäktige behandlade även en motion från Vänsterpartiet om att uppmuntra småskalig elproduktion. Syftet med motionen var att kommunens elbolag Umeå Energi skulle ta fram en handlingsplan för småskalig elproduktion, samt informera privatpersoner, företag och organisationer om de möjligheter som finns att producera egen el, och även underlätta genomförandet för den som vill delta i sådan produktion. Motionen och dess syfte fick ett positivt bemötande från flera partier, men röstades tyvärr ändå ner.

Detaljplanen för Hunden 11-13 på Öbacka strand behandlades av fullmäktige. Vänsterpartiet argumenterade för att planen skulle avslås, eftersom vi ansåg att den inte nog hänsyn till bullernivåer från helikoptertrafiken till Norrlands universitetssjukhus och den förväntade trafiken längs Botniabanan.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: