Var rädd om våra stränder

Man behöver inte som jag vara allmänt kritisk mot vår nuvarande alliansregering för att vara mycket oroad över det förslag till nya strandskyddsregler som om det vill sig illa kommer att börja gälla från 1 juli nästa år (läs mer)

Om du politiskt hör hemma till höger eller till vänster har i denna fråga faktiskt ingen betydelse. Det räcker att du är en av de två miljoner svenskar som sportfiskar.

Som flugfiskare och därmed också energisk brukare av vår världsberömda allemansrätt finns det alltså all anledning att känna stor oro. Organisationen Sportfiskarna riktar idag hård kritik mot det förslag till de nya strandskyddsbestämmelserna som regeringen lägger fram i november.
Det gör även Svenskt friluftsliv, Svenska turistföreningen och Naturskyddsföreningen. Dessa organisationer ställer sig mycket kritiska till att kommunerna nu kommer att få ökad makt över strandskyddet.
Det låter ju fint när man säger att det är bättre när man lokalt får bestämma över sin närmiljö, men erfarenheter från både Sverige och de andra nordiska länderna visar att kommunpolitiker inte förmår stå emot lockelsen att tillåta byggande av bostäder i de mest attraktiva strandområdena.
Efter mycket dyrköpta erfarenheter går man Norge åt motsatt håll och för över ansvarstagandet runt strandskyddet till central nivå efter en period med regler liknande de man nu ska införa i Sverige.

Riksdagsman Åke Sandström, c skriver (i VK 13/10) att tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna har länge varit fyrkantig och inte tagit hänsyn till lokala förutsättningar.
Det ligger något i vad Sandström säger, men problemet med det liggande förslaget är att man spolar bort barnet med badvattnet. Länsstyrelsens roll reduceras till i stort sett rådgivning och därmed blir det i praktiken fritt fram byggande i attraktiva strandnära områden.
Man kan inte säga att allemansrätten som lag är hotad, men i praktiken inskränks den eftersom lämplig strandnära mark för exploatering, det gäller både fritidshus och åretruntboende, så gott som alltid sammanfaller med miljöer mest attraktiva och lämpade för oss människor som älskar att vara ute i naturen.

Örjan Mikaelsson
flugfiskare och vänsterpartist, Umeå

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: