Svårt att utveckla Nydala varsamt med höjt befolkningsmål

Nydalasjön är en genuin typisk skogssjö som genom sitt centrala läge är tillgänglig och mycket uppskattad av en stor del av Umeås befolkning (läs mer)

Hittills har ett välgörande respektavstånd till trafik och bebyggelse varit möjligt att uppräthålla. Viktigt i det sammanhanget är att de befintliga skogsridån mot sjön lämnats i stort sett orörd.

För några år sedan fanns långt gångna planer på exploatering av Nydalaområdet. Bostadsområde i sjöns omedelbara närhet och golfbana var viktiga delar i dessa planer som lyckligtvis skrinlades tack vare det omfattande folkliga och politiska motstånd som uppstod. Idag har planerna på en exploatering återigen tagit fart.
   Tre huvudinriktningar läggs fram varav den ena, och för delar av det politiska etablissemanget kanske mest lockande, är en kopia av de planer man tidigare tvingades skrinlägga. Bostäder för uppemot 25 000 människor, golfbana och attraktivt vattennära boende är ledord i de förnyade planerna. 
   Påminnas bör att socialdemokraterna beslutat att bilda ett kommunalt naturreservat öster om Nydalasjön, alltså just det område som idag föreslås bli bostadsområde och golfbana. Det är fler än vi som undrar över i vems byrålåda det beslutet idag ligger gömt?!
   Som ett viktigt stöd och argument för den omfattande exploateringen använder man gärna begrepp som "hållbarhet" och "hållbart samhälle". Positivt laddade ord och begrepp som är lite för betydelsefulla för att ockuperas av en process där konsekvenserna blir förlorade naturvärden och saboterat friluftsliv och rekreation.

Umeås befolkningsmål är återigen på tapeten. Den omdebatterade visionen är på väg att höjas från 150 000 till 200 000 invånare år 2050. Om vi vill (och det är ju ändå frågan?) är det fullt möjligt och av just hållbarhetsskäl nödvändigt att uppnå detta befolkningsmål genom en förtätning av staden.
   För femtio år sedan stod striden om Gammliaskogen som hetast. Det var ett lyckokast för Umeå att den striden slutade med att Gammlia sparades orörd. Idag står Nydala på tur. Befolkningen har vuxit mångdubbelt, och trycket på Gammlia är stort.
   Det är nödvändigt och självklart att bibehålla och varsamt utveckla de av oss umebor uppskattade kvalitéer Nydalaområdet har.

Örjan Mikaelsson
ledamot, v i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden, Umeå

Mattias Sehlstedt
ersättare, v i byggnadsnämnden, Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: