Vänsterförslag för kvinnorna

Att kunna försörja sig själv och sina barn är en grundförutsättning för en människas frihet. Tyvärr är samhället fortfarande sådant att många, framförallt kvinnor, saknar möjligheten till självständig ekonomisk trygghet. Vänstern kan aldrig acceptera det (läs mer)

Deltidsarbete är normen i många kvinnodominerade branscher. Därför är rätten till heltidsarbete en central jämställdhetsfråg. Många företag bygger sina vinstkalkyler på deltidsarbete utan hänsyn till de anställdas möjligheter till god ekonomi. Så har det också varit i delar av den offentliga sektorn. Därför har vänstern drivit och fått igenom kravet på rätt till heltid i Umeå kommun. Vi är glada att socialdemokratatin också insett detta och stödde vår motion vid senaste fullmäktige.

Vi vill att denna rättighet skall gälla all verksamhet där arbetet betalas med skattepengar, självklart också när kommunen upphandlar verksamhet av ett privat bolag. Annars är risken uppenbar att det främsta konkurrensmedlet blir att ha så billiga och dåliga villkor som möjligt för de anställda.

Det är inte annat än en borgerlig myt att privatiseringar skulle ha förbättrat villkoren för kvinnor som arbetar i välfärdssektorn. Trots att borgerliga privatiseringsivrare ofta vill framstå som försvarare av småskaliga entreprenörer domineras äldreomsorgen av stora, ofta multinationella bolag som erbjuder sämre arbetsvillkor och lägre löner än kommunen. När äldreomsorgen på Tomtebo efter misskötsel togs tillbaka till kommunen från Attendo Care var tjänstgöringsgraden väsentligt lägre och kommunen fick höja lönen med 1000 kr för de anställda för att de skulle komma ikapp.

I en debattartiken (2/9 i VK) menar de borgerliga gruppledarna i fullmäktige att vi "petar i detaljer" i vår jämställdhetsreform. Det som för Anders Ågren är detaljpetande är för oss en viktigt reform för jämställdhet. Det som för Britt-Marie Lövgren är detaljpetande kan för kvinnlig omsorgspersonal vara skillnaden mellan att kunna betala för att barnen kan fortsätta spela i fotbollslaget.

Att faktiskt våga garantera rätten till heltidsarbete är en fråga om reell drihet för vanliga människor. Till skillnad från den borgerliga alliansen kommer vi alltid att sätta den friheten före företagens frihet till vinstmaximering på de deltidsarbetande kvinnornas bekostnad.

Tamara Spiric, gruppledare v i umeå
Stefan Sjöström, socialnämndsledamot v i umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: