Är det inte dags för stadshuset att börja källsortera sitt avfall?

Vänsterpartiet Umeå interpellerar till kommunstyrelsens ordförande om källsortering av avfall i kommunens verksamheter (läs mer)

Interpellation 2008-05-16

Till ordförande i kommunstyrelsen Lennart Holmlund

Är det inte dags att även stadshuset börjar källsortera sitt avfall?

Kommunen är en länk i den kedja som har ansvaret för avfallshanteringen. Många av landets invånare sopsorterar flitigt. Nio av tio hushåll tycker att vi måste källsortera mer för miljöns skull. Det visar en undersökning från Sörab (januari 2008), ett kommunalt bolag ägt av tio kommuner i Storstockholm.

Mängden hushållsavfall i Sverige uppgick under 2006 till 4 500 000 ton eller 494 kg per person. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2005. Soporna behandlades enligt följande; 10,4 % gick till biologisk behandling, 5,0 % gick till deponering, 36,8 % var materialåtervinning, 46,8 procent förbränning med energiutvinning och 0,9 % var farligt avfall som krävde specialbehandling.

Idag är det tydligt att de flesta hushållen tar sitt ansvar, men hur står det till hos kommunen? Kommunen bör vara ledande när det gäller sopsortering i vår egen verksamhet för att föregå med gott exempel.

Jag vill ha svar på följande:

  1. Varför källsorterar vi inte i stadshuset?
  2. Hur ser det ut i kommunens andra lokaler, saknas källsortering även där?
  3. Är du beredd att införa källsortering i alla kommunala verksamheter?

 

För Vänsterpartiet Umeå

Lasse Jacobson

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: