Vänsterpartiet prioriterar de sociala frågorna

socialtjänstområdet tillhör de frågor som Vänsterpartiet i Umeå prioriterar högst, där det idag finne en kraftig ökning av behoven inom äldre- och handikappomsorgerna (läs mer)

 Vänsterpartiets budgetpolitik utgår från att skapa tillräckliga resurser för att hantera att vi får fler äldre och handikappade, samt att kommunen anställda ska ha goda löner och rimliga arbetstider.

När ekonomin i Socialnämnden och kommundelsnämnderna inte är tillräcklig är vår ambition att både visa på resursbehovet inom sektorn och att agera i respektive nämnd för att prioritera och hitta de bästa lösningarna.

Det är bra att vi jämför vår verksamhet med andra kommuner, men det måste gälla innehållet lika väl som kostnaden och får inte leda enbart till en tävling om att ha den billigaste verksamheten. Vi måste slå vakt om att kommunen erbjuder en värdig omsorg, för såväl brukare som personal. Alla kommuninvånare som behöver kommunens omsorg skall uppleva den som god och personalen ska veta att de är uppskattade och nödvändiga för att samhället ska fungera.

Vi menar att Umeåborna kan ha en egen uppfattning om vad god äldreomsorg är: vi vill att Umeå ska vara bäst, inte nödvändigtvis billigast!

 

Eva Nordberg (v)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: