Få friskolor har kurator

Det är sällsynt med kuratorer på friskolorna i Umeå.
– De undviker satsningar som kostar pengar, anser Clara Norberg Averbo, Vänsterpartiet. Minervaskolans rektor Hans Jansson menar att de klarar sig utmärkt utan kurator (läs mer)

  

Det ska sägas med en gång att friskolorna i Umeå har den skolhälsovård som lagen kräver.

Skolkurator är inget krav, men Hans Lindberg, socialdemokrat, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, framhåller ändå att elever på kommunens skolor har skolsköterska och kurator på plats.

-Svaga ungdomar går knappast upp till rektorn eller någon annan i skolledningen när de behöver hjälp. I kommunens skolor kan eleverna spontant och odramatiskt ta kontakt med kuratorn om de behöver.

I kommunfullmäktie i måndags redovisade han hur skolhälsovården ser ut på de kommunala respektive fristående gymnasieskolorna i Umeå. Bakgrunden var en interpellation från Clara Norberg Averbo, Vänsterpartiet.

Bilden är inte helt entydig. En av de fristående gymnasieskolorna, Umeå Waldorfskola har både skolsköterska och kurator.

– Waldorfskolan har en lite mer genomtänkt skolhälsovård, där tycker jag att de gör ett bra arbete. Det är skillnad mellan dem och de andra friskolorna som drivs av företag med vinstintresse, säger Clara Norberg Averbo.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: