Blir det tryggt med tunnel?

Vänsterpartiet vill ha en tryggare lösning så att fler människor ska känna att de offentliga platserna är till även för dem. Man ska inte behöva välja bort ressätt eller arbetsplatser för att man inte känner sig trygg. Det skriver Kjell Bäckman (läs mer).

 

I JANUARI 2006, när Hagamannen skrämde de flesta i kommunen, ordnade de ledande manliga lokalpolitikerna ett fackeltåg mot våld, ”för att i konkret handling uttrycka vad vi anser” stod det i inbjudan. Vidare skrev arrangörerna att: Umeås kvinnor måste kunna känna säkerhet och trygghet både på stadens gator och torg och på andra platser!
Bland andra Sven-Olov Edvinsson (c), Lennart Holmlund (s), Anders Ågren (m), Anders Sellström (kd), satte sina namn under det beskedet. Nu vill jag gärna att ni var och en förklarar hur det går ihop med planerna på att bygga en gångtunnel på cirka 35 meter mellan sjukhusområdet och den nya stationen Umeå Östra? Jag hoppas också att ni ska förklara hur planeringen och byggandet av en gångtunnel vid en så stor kvinnoarbetsplats går ihop med kommunens övergripande jämställdhetsmål?

Väldigt många, särskilt kvinnor, tycker att gångtunnlar är otrygga och otrevliga, likväl är det ert förslag. Jag tycker att det är rimligt att i stället lägga trafiken i en tunnel och låta människorna passera tryggt och öppet över vägen.

Umeå Östra ligger vid Norrlands största arbetsplats och är tänkt att bli det viktigaste resecentrat efter Botniabanan. Med en otrygg tunnel är risken stor att många undviker att ta tåget, och resandet med den nya järnvägen blir inte så vanligt som vi alla vill att det ska bli.

VÄNSTERPARTIET vill ha en tryggare lösning så att fler människor ska känna att de offentliga platserna är till även för dem. Man ska inte behöva välja bort ressätt eller arbetsplatser för att man inte känner sig trygg. Vi frågade människor utanför NUS hur de såg på alternativen tunnel eller gångbro, och svaret var väldigt tydligt, de flesta vill ha en passage över vägen även om det kostar mer.

Argumenten mot tunneln har mötts med tal om att det nu ska bli en väldigt ljus och trevlig plats, men tittar man på beskrivningen som finns på www.umea.se, så är det bara en rak tunnel som kanske är ljus runt midsommar (den som vill kan lämna synpunkter senast 8/10).

Om det absolut måste bli en tunnel, på vilket sätt ska den göras trygg för folk att använda?

Jag hoppas att jag får ordentliga svar av er som manifesterade för kvinnors trygghet. Jag vet att det är lätt att prata om jämställdhet mm, problemet är att leva upp till det i praktiken. Låt inte bygget av Umeå Östra bli sinnebilden för populistiskt hyckleri, se i stället till att passagen mellan Umeå Östra och sjukhus-/universitetsområdet blir en lyckad satsning av en kommun som vill främja en trygghet och tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kjell Bäckman (v)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: