artikel

Arbetslösheten är bara en ursäkt för gammal borgerlig politik

Borgarnas tal om att skapa fler jobb handlar egentligen om att använda arbetslösheten som ursäkt och få genomslag för sin vanliga politik: försvaga de lönearbetande, ge större vinster till kapitalinvesterare, rasera trygghetssystemen.- skriver Tamara Spiric, gruppledare för Vänsterpartiet Umeå (läs mer)

Innan den borgerliga politiken har hunnit slå igenom skapas 170 000 jobb som resultat av vänstersidans tidigare förda politik. Den politiken som samtidigt värnade om allas sociala och ekonomiska trygghet. I VF 2/12 hävdar moderaten Anders Ågren att de skapar fler jobb genom att det ska bli mer lönsamt att jobba, dvs de ska sänka ersättningarna för arbetslösa och sjuka.

Men det håller ju så klart inte. Borgarnas tal om att skapa fler jobb handlar egentligen om att använda arbetslösheten som ursäkt och få genomslag för sin vanliga politik: försvaga de lönearbetande, ge större vinster till kapitalinvesterare, rasera trygghetssystemen. Ett företag anställer inte för att det är lite billigare, det anställer när efterfrågan stärks. Är det billigare tas  endast större vinster ut. Ett företag får inte heller större anställningsbehov för att den arbetslöse och sjukskrivne får en lägre ersättning. Men ett företags efterfrågan stärks av att människor har goda livsvillkor och god ekonomi. Det är Alliansen på väg att rasera.

De vill skapa en låglönesektor. Vissa ska säljas billigare genom lägre arbetsgivaravgifter, andra ska konkurrera utifrån sina dåliga ekonomiska förutsättningar. Hit hör arbetskraftinvandrarna, som regeringen vill öppna upp för, och de arbetslösa som får sämre livsvillkor med sina sänkta ersättningar. Detta kommer inte bara att drabba de som direkt berörs av försämringarna utan oss allihop. Det handlar om att du också tjänar på att vi är solidariska med varandra, att din granne ha det bra.  Ett samhälle med välfärd och där människor har drägliga inkomster är också ett tryggt samhälle.

Samtidigt riskerar regeringen att bromsa den goda ekonomiska utvecklingen. När ekonomisk otrygghet försämrar människors köpkraft minskar också efterfrågan på arbetskraft.

Nu är det bara att vänta och se hur många nya jobb som skapas av borgerlig politik om si så där tre år och hur många människor som slås ut? Här tror jag att det inte ens hjälper att vänstersidan har lämnat efter sig en enorm jobbtillväxt.

 

Tamara Špirić, gruppledare Vänsterpartiet Umeå

Kopiera länk