artikel

Hur påverkas Umeå av den borgliga regeringens budget?

Vänsterpartiet i Umeå ser med oro på den borgliga regeringens budgetförslag. Många av förslagen slår som redan bekant direkt mot människor med svag ekonomisk ställning. Det tycks som om de svaga i samhället skall få betala skattesänkningar. Men regeringens budget får också negativa konsekvenser för enskilda kommuner. Detta i form av minskade anslag, förändringar i statligt stöd men också genom att kommuner kommer att få ökade kostnader för socialbidragen. Därför har vi i genom en interpellation till kommunalrådet ställt frågan:hur påverkar statsbudgeten Umeå kommuns ekonomi?

    

 

Interpellation

till kommunalrådet Lennart Holmlund

 

 

Statsbudgetens påverkan på Umeå kommun

 

Den 16 oktober presenterade den nya regeringen sin budget för 2007. Finansminister Anders Borg redovisade en mängd förslag som får stora konsekvenser, framför allt för kommuner som har en hög arbetslöshet och många sjukskrivna. I Umeå utmärker sig ungdomsarbetslöshet särskilt.

 Bland de förslag som regeringen presenterade finner vi en kraftig neddragning på arbetsmarknadspolitiken, en mängd arbetsmarknadsåtgärder avskaffas. Det gäller bland annat plusjobb, utbildningsvikariat och arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet samt vissa anställningsstöd.

Dessa förändringar genomförs utan att regeringen presenterat några konkreta förslag till hur nya jobb ska skapas. Den öppna arbetslösheten ökar när människor tvingas ut i öppen arbetslöshet.

 Kommunerna påverkas när den öppna arbetslösheten stiger 2007. Regeringen försämrar även sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen vilket tvingar människor att söka försörjningsstöd för sin överlevnad. Staten sparar pengar men vältrar över kostnaden på kommunerna.

 Finansminister Anders Borg har också meddelat att statsbidraget till kommunerna för vuxenutbildning, som berör 40 000 helårsstuderande, skaffas från årsskiftet. 600 miljoner kronor dras in i ren besparing, det motsvarar cirka 13 000 färre komvux-platser. Regeringen drar också ned vuxenstudiestödet med 1,5 miljarder kronor genom att avskaffa det särskilda rekryteringsbidraget för vuxna med låg utbildning. Rekryteringsbidraget avskaffas från årsskiftet.

 

Våra frågor till kommunalrådet är:

 Hur stor blir den öppna arbetslösheten i vår kommun med regeringens neddragning av arbetsmarknadsåtgärder?

 Kommer antalet personer som söker försörjningsstöd att öka när sjuka och arbetslösa får sänkt ersättning? Om så är fallet, hur mycket pengar rör det sig om för vår kommun?

Vilka konsekvenser får regeringens besparing på vuxenutbildning för vår kommun?

 

Lasse Jacobson  och Tamara Špiriċ, Vänsterpartiet Umeå.

Kopiera länk