artikel

Kräv kollektivavtal vid kommunal upphandling!

VK skrev måndagen den 12/6 på ledarplats att en modell där alla företag måste underteckna kollektivavtal leder till en statisk och ineffektiv arbetsmarknad. Vidare skriver man att kollektivavtal är otympliga och onödiga för små företag och att de inte passar alla branscher. Detta är djupt felaktigt.
Kollektivavtal handlar inte om att föreskriva en modell för alla företag. De fackliga organisationerna förhandlar om olika avtal som är anpassade för sina respektive branscher. Storleken på företagen är heller inte relevant. Det finns ingen garanti för att ett mindre antal anställda och en större närhet till arbetsgivaren ger bättre arbetsförhållanden. Konkurrensen tvingar företagen att sänka sina utgifter på alla sätt. Allt för ofta går detta ut över de arbetande. Den effektivaste metoden för att garantera de anställda schyssta löner och arbetsförhållanden är därför en modell som tvingar alla företag i en bransch att följa samma regler.
I Sverige finns ingen lag om minimilöner, vi har istället valt att reglera sådant genom förhandlingar mellan de arbetande och arbetsgivarna. Kollektivavtal är därför en grundläggande garant om trygghet på arbetsmarknaden. Detta leder inte till stelhet eller ineffektivitet, tvärtom. Trygghet är en förutsättning för att människor ska kunna prestera bra i arbetet. En modell där alla företag måste underteckna kollektivavtal får därför positiva ekonomiska effekter både för de anställda och för hela samhället.
Vänsterpartiet vill att alla Sveriges kommuner ska kräva att de företag de samarbetar med har undertecknat kollektivavtal för sina anställda. Offentliga upphandlingar omsätter stora summor varje år, över 400 miljarder kronor. Självklart ska de pengarna användas för att motverka lönedumpning och tummande på sociala villkor. I riksdagen verkar vi för att Sverige undertecknar ILO:s konvention 94 om villkor vid offentlig upphandling. I Umeå vill vi arbeta för att kommunen kräver att alla leverantörer vid offentliga upphandlingar har kollektivavtal. En röst på Vänsterpartiet den 17 september är en röst för en tryggare arbetsmarknad.

Terje Nordin, ordförande för Vänsterpartiet i Umeå

 

Kopiera länk