artikel

Riktig arbetarpolitik istället för högerpopulism

Under den senaste tiden har det visat sig att en ansenlig minoritet av
förstagångsväljare, framförallt unga män, sympatiserar med
Sverigedemokraternas främlingsfientliga högerpolitik. Den gamla myten om att
”invandrare kommer hit och tar våra jobb” upprepas igen. Inte sällan i
motsägelsefull kombination med påståendet att ”dom vill inte jobba och lever
bara på bidrag.” Detta är myter som frodas i ett samhälle där arbetslösheten
är hög och klassklyftorna växer utan att de egentliga orsakerna diskuteras i
media.

Regeringens arbetsmarknadspolitik och ekonomiska politik använder samhällets
resurser till praktikplatser och repressiva arbetsmarknadsåtgärder istället
för riktiga jobb i den offentliga sektorn där de behövs. Detta försvagar
löntagarnas förhandlingsposition och gynnar ensidigt arbetsgivarna genom att
leda till svag löneutveckling och defensiva fackföreningar. Invandrade och
svenskfödda tvingas konkurrera om de jobb som finns. Lösningen är dock inte
att löntagare med olika språk och hudfärg slåss mot varandra. Lösningen är
att tillsammans verka för en bättre politik. Sverige är rikare än någonsin
och det är dags att det kommer alla till glädje.

Det finns dock inte många politiska alternativ. Miljöpartiet stödjer i allt
vesäntligt regeringens politik. Den borgerliga högeralliansen vill avskaffa
ungdommars anställningstrygghet, minska de offentliga resurserna genom
skattesänkningar och försämra löntagarnas fackliga rättigheter. Detta skulle
bara förvärra dagens problem. Sverigedemokraterna slår mot svenska
medborgare med samma slags högerpolitik, men vill till på köpet splittra
löntagarna genom att hetsa svenskfödda mot svenskar med utländsk bakgrund.

Vänsterpartiet har samarbetat med regeringen, men har försökt arbeta för en
politik som gynnar löntagarnas intressen. Men för att lyckas måste vi bli
fler som visar att vi vill ha en riktig arbetarpolitik. En röst på
Vänsterpartiet är en röst för stärkt arbetsrätt och 200 000 nya jobb i
offentlig sektor. En sån politik tjänar alla löntagare på oavsett bakgrund.

Terje Nordin, ordförande för Vänsterpartiet i Umeå

 

Kopiera länk