artikel

Till ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Arrangörer planerar för en snöskotertävlig i centrala Umeå den 25 februari -06. Platsen för tilldragelsen uppges bli på älven vid kajen och inte långt från Storgatan och Västra Esplanaden. Finns inte någon lämpligare plats för en snöskotertävling i vår kommun?
Enkel fråga till ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lena Karlsson Engman Om det olämpliga med en snöskotertävling i centrala Umeå Arrangörer planerar för en snöskotertävlig i centrala Umeå den 25 februari -06. Platsen för tilldragelsen uppges bli på älven vid kajen och inte långt från Storgatan och Västra Esplanaden. Vid dessa gator är luften numera så förorenad av avgasutsläpp att den blivit hälsovådlig att andas, särskilt vintertid. De som är särskilt utsatta är barn, äldre och de som lider av hjärt- och lungbesvär. Kommunen måste nu minska motortrafiken i centrum. Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska klaras. Kommunen är ålagd att upprätta en åtgärdsplan. Den ska vara klar till våren. Att lokalisera motorsporttävlingar till centrum kan inte vara förenligt med en kvalitetskommuns målsättning och planering för frisk luft. Finns inte någon lämpligare plats för en snöskotertävling i vår kommun? För Vänsterpartiet Erik Danielsson

Kopiera länk