Taggat: Tamara Spiric

Öppet möte om Kulturhuset

Beslutet är taget. Kulturhuset ska byggas. Nu är det tid att mötas och prata om hur vi skapar ett kulturhus där alla är välkomna.

V och S samarbetsavtal i hamn!

V och S samarbetsavtal i hamn!

Den 12 oktober undertecknades samarbetsavtalet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, för den kommande mandatperioden. I avtalet har de två partierna enats bland annat om hur kommunens överskott för 2010 skall användas – ett överskott som beräknas bli...