Taggat: Kultur

Öppet möte om Kulturhuset

Beslutet är taget. Kulturhuset ska byggas. Nu är det tid att mötas och prata om hur vi skapar ett kulturhus där alla är välkomna.

Vänsterpartiets övervägande om kulturhuset

Det nya Kulturhuset har fått stor medial uppmärksamhet sedan beslutet fattades i kommunfullmäktige. De starkaste kritiska rösterna har handlat om flytten av stadsbiblioteket. Vi, Vänsterpartiet gick till val på att inte flytta stadsbiblioteket.

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Kulturhuset i kommunfullmäktige

Här kommer en länk till gamla protokoll från kommunfullmäktige. För att se hur beslutet såg ut rörande kulturhuset ska ni gå in på protokollet från 31 januari 2011. På sida 20 och 21 går det att...

Vänsterpartiet deltar i föreningspolitisk debatt

Vänsterpartiet deltar i föreningspolitisk debatt

•    Hur ser partierna på arbetet som föreningar gör? •    Är kommunen ett stöd för att fler ungdomar ska vilja vara förtroendevalda?