Taggat: Fritid

Vänsterpartiet deltar i föreningspolitisk debatt

Vänsterpartiet deltar i föreningspolitisk debatt

•    Hur ser partierna på arbetet som föreningar gör? •    Är kommunen ett stöd för att fler ungdomar ska vilja vara förtroendevalda?

(V) vill ha en äventyrslekpark på Östra Ersboda

(V) vill ha en äventyrslekpark på Östra Ersboda

– Vänsterpartiet vill utveckla det stadsdelsnära fritidslivet och göra det möjligt för fler barn att ha en aktiv fritid som en del av sin vardag, utan att det ska krävas bilresor och en massa planering...