Taggat: företrädare

PATIENTERNA ELLER FÖRETAGEN? VEM SKA VINNA PÅ SJUKVÅRDEN?

PATIENTERNA ELLER FÖRETAGEN? VEM SKA VINNA PÅ SJUKVÅRDEN?

Den svenska vården blir allt mer privatiserad. Men skattepengar borde gå till sjukvård istället för att hamna i fickorna på anonyma bolagsägare. Vem ska vården var till för, och hur värnar vi en offentlig vård...

Vänsterns laguppställning för solidaritet, rättvis fördelning och jämställdhet.

Vänsterns laguppställning för solidaritet, rättvis fördelning och jämställdhet.

-I valet av våra företrädare har vi haft en genomgående ambition att alla människor i Umeå kommun ska känna sig representerade i och av Vänsterpartiet. Umeåbor ska känna att de är delaktiga och har makt...