• Hem
  • Kommunpolitik
sida

Kommunpolitik

Vår politik

Vi satsar resurser på äldreomsorg och hemtjänst för att ge de äldre i Umeå en bra omvårdnad. Vi motsätter oss privatiseringar och konkurrensutsättning av äldreomsorgen, eftersom vi tror att riktig valfrihet handlar om möjlighet att styra över sin vardag, inte om vilket företag som ska utföra omvårdnaden.

Vänsterpartiet vill att Umeå växer under hållbara former. Grunderna för detta är miljövänlig energiproduktion, välutbyggd och gratis kollektivtrafik, samt ett ordentligt cykelbanesystem. Vi vill även höja kostnaderna för att köra in med bil till centrala staden.

Vi vill att det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i Umeå. Vi vill satsa på att hjälpa de familjer med svagast ekonomi genom att införa avgiftsfri förskola. Vi arbetar för en likvärdig skola med hög lärartäthet där elever från olika bakgrunder möts.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att kommunen ska bli Umeås bästa arbetsgivare, med god arbetsmiljö och jämnare könsfördelning. Vi vill att stadsplaneringen ska utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, så att staden är tillgänglig och trygg för alla oavsett kön.

Mer information om vår politik hittar du i vårt kommunpolitiska handlingsprogram.

Kopiera länk