• Hem
  • Aktivera dig!
sida

Aktivera dig!

Vill du vara med och göra skillnad?

Det finns många möjligheter att engagera sig i Vänsterpartiet Umeå, och mycket blir vad du själv väljer att göra det till. I en växande förening finns flera aktiviteter.

Vi har fasta aktiviteter i form av allmänna medlemsmöten och kommunpolitiska medlemsmöten. Innehållet i de kommunpolitiska medlemsmötena avgörs av vilka frågor som är aktuella i kommunfullmäktige och i övrigt i lokalpolitiken. Kommunpolitiska medlemsmöten hålls en gång per månad, måndagen innan Kommunstyrelsens sammanträde. De allmänna medlemsmötena kommer med ojämna mellanrum och har ofta ett särskilt tema och mer social karaktär.

Några gånger per år anordnar partiföreningen studiecirklar, dels i form av en grundkurs i Vänsterpartiets politik och ideologi och dels på olika teman som till exempel utgår från en aktuell samhällskritisk bok. Vid flera tillfällen under året bjuder också partiföreningen in till öppna möten med företrädare för Vänsterpartiet eller andra aktuella och intressanta personer. De öppna mötena som är till för alla, så väl medlemmar som icke medlemmar.

1 maj och 8 mars uppmärksammar vi förstås, med demonstration och oftast med festligheter.

Vi anordnar också sociala aktiviteter där vi lär känna varandra bättre. Inför julhelgen och sommaren brukar vi ha festligare tillställningar, och i augusti anordnas Vänsterpartiets dag med sommartal av Jonas Sjöstedt.

Andra sätt att organisera dig och delta kan vara att hjälpa till att dela ut flygblad och tidningar vid våra återkommande kampanjer eller hjälpa till med praktiska arrangemang vid första maj, internationella kvinnodagen, feministiskt forum eller andra större evenemang.

För att underlätta att föräldrar med små barn ska kunna organisera sig i Vänsterpartiet försöker vi ordna barnpassning på våra möten. Här är det viktigt att vi hjälper varandra, och du är varmt välkommen att hjälpa till med barnpassningen.

Kopiera länk