Nyhet

ELLEN STRÖM NY ORDFÖRANDE FÖR VÄNSTERPARTIET UMEÅ

”Hej!
 
Jag heter Ellen Ström. Jag är en av de som valdes till Vänsterpartiet Umeås nya styrelse på det senaste årsmötet och har nu dessutom utsetts till att vara föreningens ordförande den kommande mandatperioden. Utöver mitt uppdrag i styrelsen är jag ledamot i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden. Jag studerar till ämneslärare på Umeå universitet och är även aktiv i KFUM utöver mitt politiska engagemang. Jag är glad och tacksam för förtroendet som ordförande och ska göra mitt absolut bästa för att förvalta det!
 
Det är en utmaning att ta över som ordförande under ett allvarligt virusutbrott. I Sverige tvingas vi idag till akuta åtgärder för att kompensera för åratal av privatiseringar och försämringar av vår offentliga vård- och omsorg. När högerpartierna har velat privatisera och sänka skatter har Vänsterpartiet sett nödvändigheten i att rusta upp och investera i vår gemensamma välfärd. I tider av kris blir det tydligt att vänsterpolitiken behövs.
 
Föreningen står också inför nya utmaningar i och med coronaepidemin. Många av våra kamrater befinner sig i riskgrupper och vi uppmanas alla till social distansering under virusets värsta framfart. Vi måste därför snabbt agera för att våra medlemmar ska få fortsätta mötas i de former som är möjliga. Vi ser just nu över vilka tekniska möjligheter vi kan nyttja för att skapa digitala mötesplatser och former för att fortsätta driva politik med färre fysiska möten.
 
En kris av den här storleken har en förmåga att ta fram det värsta, men också det bästa hos oss. Vi kan alla hjälpa till. Du kan hjälpa en sjuk granne med handlingen. Du kan ställa dig till förfogande som vikarie i äldreomsorgen. Du kan avstå från att hamstra toalettpapper, handsprit eller annat som dina medmänniskor också kan behöva. Vi alla behövs och tillsammans är vi starka.”
 
– Ellen Ström, ordförande Vänsterpartiet Umeå
Kopiera länk