Nyhet

Kommunpolitiskt medlemsmöte 16 september – Val till förtroendeuppdrag

När: Måndag 16 september klockan 18:30
Var: Partilokalen, Nydalavägen 2C
OBS: Felaktigt datum för mötet gick ut i ett extra medlemsutskick den 19 augusti. Korrekt datum är som ovan, måndag den 16 september.
Möteshandlingar:
I de fall KS behandlar ärenden som omfattas av behandlingssekretess kan vi inte dela ut fullständig mötesbok på sidan. I de fallen måste ni höra av er till politisk sekreterare Andreas Sellstedt för att få tillgång till fullständiga handlingar i de ärenden som inte omfattas av sekretess.

Som vanligt kallar vi till kommunpolitiskt medlemsmöte inför Kommunstyrelsens sammanträde. Vi kommer denna gång att behandla viktiga punkter från KS dagordning och diskutera ett förslag på prioriterade kommunpolitiska områden. Tyvärr utgår punkten om kollektivtrafikens utveckling och framtid, på grund av tidsbrist. Fredrik Forssell kommer istället att gästa mötet i oktober.

Denna gång ska vi också välja nya företrädare till tre vakanta förtroendeuppdrag:

1: För- och grundskolenämnden, 2:a vice ordförande
2: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ersättare
3: Kommunstyrelsen, ersättare

För mer information om uppdragen och nomineringsprocessen, läs vidare eller kontaktavalberedningen.

Välkomna!

VALINFORMATION

På grund av avsägningar saknas det företrädare för tre förtroendeuppdrag:

1: För- och grundskolenämnden, 2:a vice ordförande
Observera att uppdraget som 2:a vice ordförande i För- och grundskolenämnden är ett 40% arvoderat uppdrag. Det innebär att du sitter med i nämndens presidium och arbetsutskott. Det innebär också att du deltar vid överläggningar och i arbetsgrupper och styrgrupper. Utöver fasta sammanträden tillkommer mycket tid till förberedelser och inläsning. Uppdraget är omfattande och förutsätter att du har möjlighet att lägga tid och energi på detta.

2: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ersättare

3: Kommunstyrelsen, ersättare
Det är inget krav att du ska vara vald till Kommunfullmäktige för att kunna ta plats i Kommunstyrelsen, men det kan vara en fördel. Vänsterpartiets ledamöter i Kommunstyrelsen ingår i gruppledningen för kommungruppen.

Valberedningens nomineringsstopp måndag 2:a september klockan 18 har passerats, och du kan därför inte längre nominera fler kandidater till valberedningen.

Du kan nominera nya kandidater under mötet, fram tills den punkt då själva valet ska äga rum (se dagordning).

Kopiera länk