artikel

Polisen måste bekämpa miljöbrott i Västerbotten

Miljöbrott i Västerbotten är numera avkriminaliserade konstaterar en miljöåklagare (läs mer)

Denna kritik av polisen har framförts av flera under senare tid i media. Situationen är oroväckande.

Underlåtenheten att beivra miljöbrott ger fritt fram för dem som bedriver miljöfarliga verksamheter att utan påföljder tänja på regler och överträda miljölagar. Ett av de allvarligaste miljöhoten hittills, att förgifta en sjö med förorenade utsläpp från en gruva, blev aldrig utrett av polisen.

Den försummelsen kostade inte bolaget något. Medborgarna får dock betala med ökade risker för hälsan och livet.

Vi får även via skatter till det allmänna bekosta återställandet av naturen efter sådana övergrepp. De som i sin näringsutövning är beroende av rena marker och friskt vatten blir också ekonomiskt drabbade. Genom att inte bevira miljöbrott så ger polisen oseriösa företag konkurrensfördelar genemot bolag som tar miljöansvar här och i andra regioner.

Det leder även till ekonomisk brottslighet, vilken polisstyrelsen även säger sig prioritera. Polisstyrelsen med sina valda ledamöter, kan välja viljeinriktning för ordningsmakten i länet. Dess ordförande, K G Abramsson, s, säger att angelägnare förseelser än miljöbrott finns att bekämpa. Han hänvisar till att styrelsen saknar direktiv från regeringen. Abramsson må i likhet med våra ministrar vara välvilligt inställd till exploateringar, men de kan inte få bedrivas laglöst.

Med tanke på pågående klimatförändringar och trycket från omvärden att bryta mineraler, bl a livshotande uran, behövs en skärpning av polisstyrelsens inställning till miljöbrott¨

Erik Danielsson

Kopiera länk