artikel

Vänsterpartiet Umeå vill att socialnämnden skall få sin skuld avskriven

Vid det senaste kommunfullmäktige sammanträdet ville Vänsterpartiet att socialnämnden skulle få sitt underskott för 2006 avskrivet. En majoritet bestående av S och de borgerliga partierna gick inte med på det förslaget.(Läs mer)

 När kommunen gör ett överskott på 137 miljoner kronor menar vi att det är ytterst beklagligt att en majoritet av fullmäktiges ledamöter väljer att avslå socialnämndens begäran om att få avskriva sitt underskott för år 2006. Detta samtidigt som man, med all rätt menar vi, väljer att tillskjuta pengar till för- och grundskolenämnden.

Den verksamhet som socialnämnden bedriver är en av de viktigaste delarna av kommunens ansvarsområde. Det är också en väldigt personaltät verksamhet med många hårt belastade och ofta alldeles för lågavlönade kvinnor. Vi menar att det är skamligt att den personalen inte skall få känna av när det går bra för kommunen utan istället tvingas börja året med besparingskrav.

En majoritet gömde sig bakom ekonomistyrreglerna då de inte vågar stå för ett politiskt ställningstagande. Genom vårt andra yrkande försökte vi öppna för de som gömde sig bakom det tekniska för att säkerställa att socialnämnden garanteras ekonomiskt tillskott vid nästkommande tertialrapport. Vi ville att kommunfullmäktige skulle garantera avskrivning vid tertialrapporten, då det då inte finns tekniska hinder för avskrivningen. En majoritet vågade inte ta ställning till vårt yrkande utan valde att inte ta upp vårt yrkande till behandling. Vi menar att det är ytterst otillfredsställande både ur en demokratisk och även ur en moralisk synvinkel.

Det tycks vara så att socialnämnden inte ligger så högt på S och borgarnas prioriterings lista, olika skrytprojekt står väl högre i kurs.

Kopiera länk