artikel

Vänsterpartiet i Umeå vill inrätta en integrations och jämlikhets dag

Sverigedemokraterna är på frammarsch i landet.Lyckligtvis har Umeå hittills varit ganska förskonad från etablerade och organiserade främlingsfientliga grupperingar. Men det betyder inte att fördomar inte finns här, och det är absolut ingen garanti för att de inte kan blossa upp till ytan i framtiden. Därför vill vi förstärka och bevara den öppenhet, tolerans och den positiva andra som finns i Umeå idag.

  

 Gör 9 november till Umeå kommuns integrations och jämlikhets dag

 

   Natten mellan den 9 och 10 november, 1938 genomförde nazisterna i Tyskland en landsomfattande auktion mot judarna i landet. De slog sönder butiker och husfönster, brände synagogor, förde 30 000 judar till koncentrationsläger och dödade ytterligare ett hundratal under just denna natt. Händelsen kom att kallas Kristallnatten och var en del av upptrappningen av våldet mot judarna vilket slutligen kulminerade i förintelsen, där omkring 6 miljoner judar och ytterligare 1 miljon romer, homosexuella, socialister och andra kritiskttänkande dödades. Efter andra världskriget har denna natt uppmärksammas av antirasistiska rörelsen både för att hedra förintelsens offer men också för att inte låta mänskligheten glömma hur illa det kan gå när intoleransen och hatet tillåts ta över.

    I dagens Sverige ser vi en oroande utveckling där rasistiska och främlingsfientliga krafter sakta men kontinuerligt etableras sig på den politiska arenan och börjar få fäste bland befolkningen. Vid senaste valet erövrade exempelvis Sverigedemokraterna plats i 78 kommunfullmäktigen landet över.

    Lyckligtvis har Umeå hittills varit ganska förskonad från etablerade och organiserade främlingsfientliga grupperingar. Men det betyder inte att fördomar inte finns här, och det är absolut ingen garanti för att de inte kan blossa upp till ytan i framtiden. Därför vill vi förstärka och bevara den öppenhet, tolerans och den positiva andra som finns i Umeå idag.

    Nazityskland är ett tydligt exempel på hur demokratin avskaffades genom demokratiska val. Därför har vi som demokratiskt vald församling skyldighet att ständigt fatta beslut och arbeta för att förhindra att detta sker i vårt Sverige och Umeå. Detta arbete måste återspeglas och föras i vår vardag men vi tycker att det också förtjänar en särskild dag där det uppmärksammas mer specifikt. Den9 november är således dagen med stort symboliskt värde en dag där historien och framtiden kan mötas med krav på att vi måste arbeta för att det som hände 1938, och tyvärr flera gånger efter det, inte skall få hända igen och särskild inte i vårt Umeå.

 

Därför yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

 att inrätta 9 november som en dag då antirasism, tolerans, jämlikhet och integration högtidlighålls i Umeå kommun

 att KS ges i uppdrag att årligen bestämma hur dagen skall högtidligthållas ex. i temadagsform för alla elever, genom kultur arrangemang för allmänheten etc.

 

För Vänsterpartiet Umeå

Lasse Jacobson                    Clara Norberg – Averbo                            Tamara Špiriċ

Kopiera länk