artikel

Jämställdhet inte alliansens starka sida

Att Hemmafrun ersätts av tjänstefolk tycker jag är ett otroligt dumt förslag. Den borgerliga alliansens största svaghet på jämställdhetsområdet visar sig i förslaget om skattesubventioner på hushållsnära tjänster

Att Hemmafrun ersätts av tjänstefolk tycker jag är ett otroligt dumt förslag. Den borgerliga
alliansens största svaghet på jämställdhetsområdet visar sig i förslaget om skattesubventioner på hushållsnära tjänster, vilket innebär att vi skänker våra gemensamma skattepengar till privilegierade grupper som vill få sina hem städade, men inte är beredda att betala det verkliga priset för det. För trots statliga subventioner kommer inte människor med lägst inkomst att ha råd att anlita städhjälp.
Att föreslå skattesubventioner som lösningen på att många familjer har svårt att få ihop ekvationen arbete, familj och fritid är ett politiskt förslag som rubbar maktobalansen mellan män och kvinnor. Alliansen visar på en oförmåga att se maktperspektivet i frågan om betalt och obetalt arbete. Det döljer problemet att män inte tar ansvar i hemmen. Alliansens uppfinningsrikedom för att pappor inte ska behöva ta samma föräldraansvar som mammor är imponerande. Den jämställdhet som vi vill nå är att man och kvinnor ska dela på hushållsuppgifterna. Med hushållsnära tjänster slipper män även i fortsättningen ta sitt ansvar och det borgerliga förslaget blir snarare en bromskloss i jämställdhetsarbetet.
Gunilla Jönsson, v

Kopiera länk