artikel

Alliansregeringen kommer redan i höst att börja med statliga utförsäljningar

De politiska frågor som inte har diskuterats under valrörelsen, var de borgerligas förslag på utförsäljning av de statliga bolagen, våra gemensamma tillgångar, och man kan undra varför?

De politiska frågor som inte har diskuterats under valrörelsen, var de borgerligas förslag på utförsäljning av de statliga bolagen, våra gemensamma tillgångar, och man kan undra varför? Vi tycker att det svenska folket hade rätt att få besked. För i det gemensamma valmanifestet fanns inte ett ord om att sälja ut de statliga bolagen. Kanske hade valresultatet sett annorlunda ut då.

Enligt Dagens Industri (05-10-12)  stod  följande följande att läsa "  Enligt en gemensam skrivelse från Allians för Sverige har partierna enats kring utförsäljningar om 50 miljarder kronor första året efter en valseger, och enligt partiernas budgetmotioner räknar de med fortsatta utförsäljningar ungefär i samma takt åren därpå. Det finns ingen lista över bolag som kan säljas, men företag som Nordea, där statens innehav är värt cirka 38 miljarder kronor, och Telia Sonera, där innehavet är värt cirka 80 miljarder kronor nämns som som möjliga kandidater. OMX, Vasa kronan, samt Vin&Sprit har också nämnts, och även SBAB och Svea skog har goda förutsättningar för att privatiseras, enligt flera partier."  Det som aktualiserades under valrörelsen var också att Vattenfall var ett tänkbart objekt på utförsäljning av moderaterna. Och nu ska också SAS säljas. Nu är man på väg att realisera sina överenskommelser om statliga utförsäljningar. Är det någon som  känner sig "blåst" av det "nya arbetar partiet moderaterna" och dess  alliansvänner?

Vänsterpartiet står fast vid att statliga företag är ett nödvändigt verktyg för jobb och välfärd.

Den statliga företagsgruppen är en gigant med ca 200 000 anställda och ca 60 företag. Bara under första kvartalet 2005 hade de statliga företagen en vinst på 10,9 miljarder kronor till statskassan. De stora vinsterna gör främst Vattenfall och LKAB. Statliga bolag inlevererar varje år ca 15 miljarder till statskassan.  Och statliga företag skapar jobb i landets alla regioner, betalar skatt i landet, ger vinst till statskassan. Och Statliga företag stannar i landet.

Det gemensamma ägandet ska fungera som verktyg och förebild för hela näringslivet. De statliga företagen ska bidra till innovationer, produktutveckling och långsiktigt bidra till en hållbar tillväxt. Våra statliga företag ska gå i spetsen för miljö, socialt ansvar och fördjupad arbetsdemokrati.  Vi vill att man återinvesterar vattenkraftsvinster till utsatta regioner genom återbäring. Vi vill satsa storskaligt på etanoltillverkning och modernt skogsbruk i statlig regi.

Vi anser att Alliansen för Sverige också saknar politik på flera andra viktiga områden. Vi saknar besked om vilken politik vi kommer att få se på viktiga områden som kemikalier, avfall, djurrätt, rovdjur, jordbruk, naturvård och biologisk mångfald. På dessa områden är intresset uppenbarligen svagt eller oenigheten total.

Om du tycker som oss, att våra gemensamma naturresurser ska användas till utveckling och till nytta för alla-  Höj era  röster och protestera nu!!! Nu startar vi valrörelsen inför valet 2010.

Gunilla Jönsson, v, Umeå

Eva Arvidsson, v, Umeå

Birger Svanlund, v, Dorotea

 

Kopiera länk