artikel

Dom borgerliga partierna pläderar för hårdare tag

Folkpartiet men även andra borgerliga partier pläderar för en skola där
begrepp som hårdare krav på barn och ungdomar och betyg i ordning och uppförande är ledord.

Resultatet blir självklart en mer auktoritär skola med lydiga elever som
följd. Lydiga barn blir med tiden lydiga vuxna. Lydnad förutsätter
över-och -underordning där den som är i underläge helst inte ska tänka
själv utan göra som han blir tillsagd. I sådana auktoritära miljöer blir
människor anpassade på ytan. Den egna viljan och det egna omdömet tvingas
du hålla inne med. Annars får du smisk. Man ler inställsamt uppåt men
bakom ryggen skapar man sitt eget utrymme och bryter i smyg mot lagar och
regler. 

Auktoritära miljöer och samhällen är farliga. Såväl för den som ger order
som för den som förväntas lyda. Resultatet blir en kultur som hämmar en
prövande och ifrågasättande attityd.
Man behöver inte gå till historien för att konstatera detta.
Folkpartitoppens kriminella handlande och moraliska kollaps i veckan som
gått illustrerar alldeles utmärkt vad som händer med människor som har
auktoritära värderingar som sin ledstjärna.

Örjan Mikaelsson
Lärare och ledamot i
Kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Umeå
 

Kopiera länk