artikel

Sänkta löner skapar inte fler jobb

Maud Olofsson säger i en eko-intervju att det är bra om utländska företag konkurrerar i Sverige med lägre löner.
Vad ger det oss vanliga svenskar? Jo, lägre löner så klart. Och vilka tjänar på det? Jo, inte de som fick den lägre lönen förstås utan företagsägarna som slapp betala den högre.

 

Men denna osunda konkurrens missgynnar också småföretagen. Ett tydligt exempel är mejeriernas sänkta ersättningar till mjölkbönderna, i ett försök att möta upp konkurrensen från låglöneproducenterna. Hur slår det mot den enskilda jordbrukaren i Norrland? 

 

Ju närmare valet vi kommer och ju fler konkreta svar borgarna tvingas ge desto tydligare blir det att det är samma borgerliga politik, om än i en fräschare förpackning, – en politik som driver vanligt folk framför sig när den går de välbeställdas ärende. 

 

För inte handlar borgarnas tal om att skapa fler jobb egentligen om att skapa fler jobb. Det handlar om att i en arbetslöshetssituation passa på och få genomslag för sin vanliga politik: att försvaga de lönearbetande så att kapitalinvesterare kan göra sig större vinster. För inte tusan anställer företagen fler för att det är lite billigare, de anställer när efterfrågan stärks. Är det billigare tar man chansen att ta ut större vinst. Det ser vi dagligen när företag med stora vinster flyttar till länder där vinsterna kan bli än större. Men ett företags efterfrågan stärks av att människor har goda livsvillkor och god ekonomi så att de kan konsumera. Gå och klippa sig, ta det där mysfikat på en söndag etc. Och den konsumtionen ökar endast om människor omfattas av en generell välfärd där alla ges möjlighet till en rimlig ekonomisk standard. Det handlar inte bara om solidariteten och att vi alla skall ta hand om varandra och ha det bra. Det handlar om att du också tjänar på att din granne har det bra. Att vi alla kan leva drägligt och unna oss upplevelser och saker gör också att det ökar i produktionsleden, och det skapar jobb. 

 

I den offentliga sektorn skapas jobben idag bl.a. av de ökade behoven inom äldre och barnomsorgen. De behoven vill Vänsterpartiet tillgodose genom att anställa fler inom kommunen. Nu när Sverige går bra och pengarna finns vill vi investera i alla Umeås medborgare, istället för att sänka skatten så att de som har får behålla mer.  

Den enda vägen framåt är den vi tar tillsammans. Rättvisa kommer från vänster! 

 

Tamara Špiriċ, Vänsterpartiet 

 

Kopiera länk