artikel

Norrbotniabanan bidrar till minskat oljeberoende och bättre miljö

Vi ska frigöra oss från oljeberoendet i Sverige. För denna förändring kommer det att satsas på alternativa bränslen. Det tycks alla vara eniga om. Frågan är om det räcker.

De tunga transporterna på vägarna visar ingen minskning. Bara bilfrakterna av jordbruks-produkter och livsmedel har ökat med 30 % sedan 1995. Utöver satsningar på etanol, biogas och andra nya drivmedel behövs en övergång till mer järnvägstrafik. Positiva förändringar skulle bli minskade utsläpp av klimatstörande och förorenande gaser. Belastningen på våra vägar skulle också minska. I Skellefteå och Umeå skulle en kustjärnväg minska onödig vägrafik genom centrum. Luften skulle bli bättre. Motiven för att bygga kostsamma ringleder skulle falla. Vi skulle dessutom kunna resa snabbare och bekvämare mellan orterna längs kusten.  

Högeralliansen vill inte satsa på någon Norrbotniabana. Partierna till vänster vill däremot bygga kustjärnvägen mellan Umeå och Haparanda. En satsning på Norrbotniabanan är nödvändig för Norrlands framtid. 

 

 

Erik Danielsson, riksdagskandidat, v

Kopiera länk