artikel

Helen Edlund (kd) nekar homosexuella adoption.

Eva Arvidsson (v) och Lennart Holmlund (s) kritiserar Helen Edlund för hennes ovilja att följa befintlig lagstiftning. Hennes diskriminerande agerande kan vara skadeståndsgrundande. En kostnad som Umeborna får bära. Inte Helen Edlund själv. Vänsterpartiet välkomnar en rättslig prövning.
Kristdemokraterna följer lagen bara när lagen passar dem! Kristdemokraterna är ivriga förespråkare av regler och olika typer av garantier för alla men väljer att i vissa fall bryta mot vissa regler. Kristdemokraterna har också i sitt valmanifest tagit steget än längre. Där utvecklar man sina idéer kring garantier och kräver nu garantibevis. Det betyder att man som väljare ska kunna reklamera om man tycker att Kd:s politik är felaktigt. Allt för att underlätta dialogen mellan väljare och partiet och för att man lättare ska kunna utkräva ansvar. Kristdemokraterna talar också gärna om att man bör lagstifta mer. Helén Edlund är en av dessa. Hon är också ordförande i den ideella nämndemannaföreningen i Umeå. Helén har uttalat att uppdraget att sitta nämndeman, oavsett vilket mål det är, är ett viktigt uppdrag samt att grunden för ett nämndemannauppdrag är att vara objektiv. För närvarande genomför HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, en utredning för att bedöma om Umeå kommun i ett ärende kan sägas ha diskriminerat homosexuella när Helén Edlund, i sin roll som kristdemokratisk ledamot i socialnämnden, reserverat sig i adoptionsärenden med homosexuella föräldrar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var för det aktuella ärendet. Konsekvensen av Heléns agerande är att kommunen kan komma att vara skadeståndsskyldig. Ett skadestånd Helén borde betala själv och inte bekostas av skattemedel. Vi får det alltså inte riktigt att gå ihop när kristdemokraterna talar om att man vill ha ”ett hederligare Sverige där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter” när man i konkreta fall gör precis tvärtom. Var är objektiviteten då? Att medvetet rösta mot gällande lagstiftning är ett hot mot systemet och rättssamhället. Det rimliga vore väl att Helén och kristdemokraterna kräver en förstärkt lagstiftning för dessa grupper också om man menar allvar med sina garantibevissträvanden. Vi tycker inte att det är trovärdigt att man generellt förespråkar en hårdare lagstiftning på en rad områden men väljer att själv bryta mot dem när man anser att det inte passar. Reklamera Kd:s politik nu! Lennart Holmlund (s) Eva Arvidsson (v)

Kopiera länk