artikel

Kollektivavtal stärker arbetarnas position på arbetsmarknaden

Kollektivavtal stärker löntagarnas position på arbetsmarknaden!
Vad VK skriver på ledarplats i frågan om kollektivavtal visar tydligt att liberalerna inte förstår sig på de vardagliga realiteter som gäller för en majoritet av Sveriges löntagare. Avtalet mellan en arbetsgivare och en anställd är en fri överenskommelse, men i praktiken råder inte jämlika förutsättningar. Majoriteten löntagare har små eller inga besparingar att falla tillbaka på. Därför tvingas många acceptera arbestgivarens bud för att kunna försörja sig. Fackliga förhandlingar och kollektivavtal är ett sätt att jämna ut detta förhållande. När VK skriver att företag kan ”använda sig av” kollektivavtal om de vill avslöjar de att de inte förstått att kollektivavtal är till för de arbetande, inte för arbetsgivarna. Det finns ingen anledning att framställa arbetsgivare som illvilliga, däremot finns det en intressekonflikt mellan arbete och kapital där arbetsgivare tvingas hålla nere sina utgifter och de arbetande måste sluta sig samman för att ta tillvara sina gemensamma intressen. Höstens val står mellan två olika modeller för svensk arbetsmarknad. Den borgerliga linjen, som VK presenterar, gör löntagarnas rättigheter än mer beroende av arbetsgivarens goda vilja. Vänsterpartiet å andra sidan vill att kommuner och landsting stärker löntagarnas position på arbetsmarknaden genom att värna om rätten till facklig organisering och kollektivavtal när man gör offentliga upphandlingar. Vi är övertygade om att detta är det bästa för såväl den enskilde löntagaren som för hela samhällsekonomin, vi tror att en majoritet av väljarkåren håller med oss om detta.

Terje Nordin, ordförande för Vänsterpartiet i Umeå

 

Kopiera länk